[19 Sep 2014 | No Comment | ]
[186/19.09.2014] – Писмо до МЗ относно предложение за създаване на обществен съвет по ревматология

изх. № 186 / 18.08.2014г.
 
ДО
Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 
Относно:  Предложение за създаване на обществен съвет по ревматология
 
Уважаеми г-н Министър,
Във връзка с развитието на ревматологията в България, ние от Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев предлагаме Министерство на здравеопазването да предприеме стъпки за създаване на Обществен съвет по ревматология, в който да бъдат включени представители на Българска академия на науките, медицински университети, видни специалисти, работещи в сферата на ревматологията, пациентски организации, държавни институции, представители на съсловни организации и др.
Вярваме, че широката обществена представителност на заинтересованите публични институции и неправителствени организации биха допринесли за подобряване качеството на живот на хората с мускулно-скелетни заболявания.
Разчитаме на Вашата ангажиранoст …

Read the full story »

Featured, Headline, Новини, Официална кореспонденция »

[19 Sep 2014 | No Comment | ]
[186/19.09.2014] – Писмо до МЗ относно предложение за създаване на обществен съвет по ревматология

изх. № 186 / 18.08.2014г.
 
ДО
Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 
Относно:  Предложение за създаване на обществен съвет по ревматология
 
Уважаеми г-н Министър,
Във връзка с развитието на ревматологията в България, ние от Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев предлагаме Министерство на здравеопазването да предприеме стъпки за създаване на Обществен съвет по ревматология, в който да бъдат включени представители на Българска академия на науките, медицински университети, видни специалисти, работещи в сферата на ревматологията, пациентски организации, държавни институции, представители на съсловни организации и др.
Вярваме, че широката обществена представителност на заинтересованите публични институции и неправителствени организации биха допринесли за подобряване качеството на живот на хората с мускулно-скелетни заболявания.
Разчитаме на Вашата ангажиранoст …

Featured, Headline »

[15 Sep 2014 | One Comment | ]
На „Бехтерев“ – с любов!

Вратът е фуния, в която са изсипани чакъл и пясък. Въртиш го, чакълът и пясъкът се разместват, хрущят, пукат, стържат и се забиват в бутоните за болка. Помагаш си с ръка да наклониш максимално главата и очакваш страхотния пукот, за който имаш чувството, че ще прекърши врата. Болката заповядва: „Спри!“
Гръбнакът е тръба, промушена от началото до края от метален прът. Заставаш на длани и колене и опитваш „Котешки гръб“. Започваш бавно да огъваш металния прът в двете посоки. Той леко поддава, но ако настояваш, ако искаш още, започва гръмко да …

Featured, Headline, Новини, Упражнения »

[24 Aug 2014 | No Comment | ]
[КРАЙ НА ЗАПИСВАНЕ] – Записване за трета безплатна рехабилитация във ВМА (от 29.09, 13.10 и от 27.10)

От 29.09.2014г. във ВМА започва третата програма, която ще позволява да се сформират групи от по 3 човека с болест на Бехтерев, които да провеждат безплатно кинезитерапия, лазеротерапия и масаж.
Групите ще се сформират на всеки 2 седмици.
Първа група:
От дата: 29.09.14
Брой: 3 човека
Втора група:
От дата: 13.10.14
Брой: 3 човека
Трета група:
От дата: 27.10.14
Брой: 3 човека
Продължителност: 10 работни дни
Процедури: кинезитерапия, лазеротерапия и масаж
При започване на рехабилитацията ще получите безплатно книгата “Съвременни аспекти при болестта на Бехтерев”, автор: акад. проф. д-р Тройчо Троев д.м.н. (пазарна цена – 25 лв.)
Допълнителна информация: без хоспитализация. Участниците ще бъдат във ВМА само за процедурите.

Записване: попълнете …

Featured, Headline, Новини, Официална кореспонденция »

[18 Aug 2014 | No Comment | ]
[183 / 15.08.2014] – Запитване до НЕЛК за ТЕЛК решения на хора с болест на Бехтерев

изх. № 183 / 15.08.2014г.
До
Д-Р КЪНЧО РАЙЧЕВ
ДИРЕКТОР
НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
ОТ
БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ, РЕГ. ПО Ф.Д. 666 / 2009Г. НА СГС, 6-ТИ С-В, БУЛСТАТ 175815750, ГР. СОФИЯ, КВ. ДИАНАБАД 9-5-20, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ
 
Относно: Достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДИО за статистика за хора с болест на Бехтерев, получили ТЕЛК решения.
 
Уважаеми д-р Райчев,
Българско Сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ Спондилит е регистрирано дружество с нестопанска цел в обществена полза.
Сдружението е член …

Featured, Новини, Официална кореспонденция »

[13 Aug 2014 | No Comment | ]
[182 / 04.08.2014] – Достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДИО

Изх. № 182 / 04.08.2014г.
ДО
УПРАВИТЕЛ
НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
ДО
НАДЗОРЕН СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
ОТ
БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ, РЕГ. ПО Ф.Д. 666 / 2009Г. НА СГС, 6-ТИ С-В, БУЛСТАТ 175815750, ГР. СОФИЯ, КВ. ДИАНАБАД 9-5-20, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ
 
Относно: Достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДИО
Уважаеми г-жо Управител,
Уважаеми членове на Надзорен съвет,
Българско Сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ Спондилит е регистрирано дружество с нестопанска цел в обществена полза.
Сдружението е член на ASIF (Ankylosing Spondylitis International Federation) международна …