БОЛЕСТ НА БЕХТЕРЕВ И COVID-19 – КАКВО Е ВАЖНО ДА СЕ

Пандемията от COVID-19 промени живота не само на отделния човек, но и на цялото човечество. Болки в главата, болки в мускулите и ставите, кашлица, силна умора, повишена температура –

това са само някои от многобройните симптоми на коронавирусната инфекция. Възможността тя да порази сериозно белите дробове е по-малък от 1%.

За рисови фактори се смятат
възраст над 65 години;
прием на имуносупресивни лекарства, например биологична терапия, особено TNF-алфа-инхибитори интерлевкин;
високо кръвно налягане;
сърдечно-съдови заболявания;
някои хронични респираторни заболявания или рак.
По-голям ли е рискът за засегнатите от болестта на Бехтерев?
Според специалистите е – засегнатите от болестта на Бехтерев не са по-уязвими на зараза с вируса SARS-Cov-2. При останалите хор се изхожда от това, че при предишни заболявания или имуносупресивно лечение рискът от компликации се повишава.

Какви предпазни мерки трябва да предприемат хората с анкилозиращ спондилит, за да се предпазят от COVID-19?
Трябва ли да спрат биологичната терапия?
Какво трябва да е поведението им при съмнение за зараза?
Отговорите на тези въпроси вижте във видеото “Болестта на Бехтерев и коронавирусът”:

Пандемията от COVID-19 промени живота не само на отделния човек, но и на цялото човечество. Болки в главата, болки в мускулите и ставите, кашлица, силна умора, повишена температура –

това са само някои от многобройните симптоми на коронавирусната инфекция. Възможността тя да порази сериозно белите дробове е по-малък от 1%.

За рисови фактори се смятат
възраст над 65 години;
прием на имуносупресивни лекарства, например биологична терапия, особено TNF-алфа-инхибитори интерлевкин;
високо кръвно налягане;
сърдечно-съдови заболявания;
някои хронични респираторни заболявания или рак.
По-голям ли е рискът за засегнатите от болестта на Бехтерев?
Според специалистите е – засегнатите от болестта на Бехтерев не са по-уязвими на зараза с вируса SARS-Cov-2. При останалите хор се изхожда от това, че при предишни заболявания или имуносупресивно лечение рискът от компликации се повишава.

Какви предпазни мерки трябва да предприемат хората с анкилозиращ спондилит, за да се предпазят от COVID-19?
Трябва ли да спрат биологичната терапия?
Какво трябва да е поведението им при съмнение за зараза?
Отговорите на тези въпроси вижте във видеото “Болестта на Бехтерев и коронавирусът”: