Д-Р АНГЕЛ ПОПОВ: БЕХТЕРЕВ ТРЪГВА ОТ ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ КЪМ ТАЗОБЕДРЕНИТЕ СТАВИ

Болестта на Бехтерев е хронично възпалително заболяване, което засяга предимно гръбначния стълб и сакроилиачните стави. Но в много случаи обхваща и тазобедрените стави, а по-рядко и коленните.

Болестта е с доста голямо разпространение – от 0,4 до 1,4 процента от населението на земята. По-често е в Европа и в Азия и по-рядко в Африка и в Латинска Америка. Мъжете боледуват 3 пъти повече от жените.

Болестта на Бехтерев е социално значима

По-важното е, че боледуват повече пациенти в млада възраст – предимно между 20 и 40 години, което превръща медицинския проблем и в социален, тъй като страдат хора в трудоспособна възраст.

В последно време при лечението на тези пациенти се търси все повече колаборация между ревматолозите, рехабилитаторите и оператори, когато се налага хирургична намеса, за да се избегнат усложненията. Причината за това е, че от всички заболели при 30-50 процента от тях се стига до засягане на тазобедрената става, а от тази група болни – при близо 90% и двете стави са обхванати от възплатиления процес.