Бързам да живея

Споделено с Камелия – предаване на 25.05.2011 с участието на Боряна Ботева и Снежана Божинова за живот с болест на Бехтерев.

част. 1.

част.2.

част.3.