ОТ КАКВА СПЕЦИФИЧНА ПОМОЩ СЕ НУЖДАЯТ ХОРАТА С БЕХТЕРЕВ В СЛУЧАЙ НА ЗЛОПОЛУКА

От каква специфична помощ се нуждаят хората с Бехтерев в случай на злополука
https://www.youtube.com/watch?v=gaTne7DkNmA

Инциденти и злополуки поставят в опасност всеки един човек, но за хората с болест на Бехтерев те могат да бъдат силно застрашаващи. 

Ако човек, страдащ от анкилозиращ спондилит попадне в пътен инцидент или претърпи друг вид злополука, мерките които ще бъдат приложени, за да му се окаже адекватно съдействие, са специфични. Ситуация като описаните налага спешно действие, но от адекватната и най-вече правилна реакция зависи изходът от нея. Във видеото са показани

експертни насоки за оказване на помощ на пострадал с Бехтерев, който е претърпял злополука, вижте какви са те: