Аксиален спондилоартрит (аксСпа) при жени

Исторически погледнато, аксСпА се е разглеждал като “мъжко” заболяване. Но все пак, аксСпА засяга в еднаква степен както мъже, така и жени.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *