Актуализация на изменени на лекарствени кодове на НЗОК от софтуерни компании, договорни партньори на НЗОК [ 149 / 13.05.2013] [15-02-23/13.05.2013]

БСБББ – АС изх. № 149 / 13.05.2013

НЗОК вх. № 15-02-23/13.05.2013

До: д-р Пламен Цеков

Управител

НЗОК

ул. Кричим №1

 Копие:

г-жа Нина Първанова

Директор Дирекция „Лекарствена политика”

НЗОК

ул. Кричим №1

Относно: Актуализация на изменени на лекарствени кодове на НЗОК от софтуерни компании, договорни партньори на НЗОК

Уважаеми д-р Цеков,

Обръщаме се към Вас във връзка с публикуваните на 1-ви Май 2013 от страна на НЗОК нови кодове на лекарствен продукт за лечение на възпалителни ставни заболявания:

1.         Enbrel® (etanercept) 50 мг – код LF213

2.         Enbrel® (etanercept) 25 мг – код LF214

В много практики на специалисти по ревматология  и общо-практикуващи лекари, кодовете не са актуализирани от страна на софтуерните компании, договорни партньори на НЗОК.

Така промяната не е видима в програмите на семейните лекари  и амбулаторните ревматолози. Това води до отказ за изписване на продукта от тяхна страна и до забавяне на лечението на пациентите, страдащи от тежки инвалидизиращи заболявания като ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит, псориатичен артрит и ювенилен идиопатичен артрит.

Прекъсването на лечението е крайно нежелателно тъй като може да доведе до ново повишаване на възпалителната активност и компрометиране на постигнатия до момента терапевтичен ефект.

Настояваме за незабавно уведомяване  на Вашите договорни партньори (софтуерните компании) с цел актуализация на софтуера, както и за своевременна информация към общо-практикуващите лекари за настъпилата промяна в кодовете.

С уважение,

Живко Янков

/ Председател на УС БСБББ – АС /