Бехтерев послание 2013 #4 – Можем да бъдем носители на повече съпричастност и разбиране

Послание на Калина Петрова към хората с болест на Бехтерев. Записано по време на 4 години Българско сдръжението на болните от болестта на Бехтерев.