Важно: Примерно писмо при отлагане или отказ за отпускане на биологично лекарство

/!\ На основание взетото решение за незадължителност за наличие на диспансерен преглед от проведена среща на 15.10.2015 г. между пациентски организации, защитаващи правата ни, национален консултат по ревматология, председател на Българско дружество по ревматология, д-р Николай Ингилизов – Директор Дирекция „ Лекарствени продукти, медицински изделия и контрол по предписване и отпускане”, д-р Величка Стаменова -Началник на отдел “Медицински и лекарствени експертизи” и експерти на НЗОК ви препоръчваме да внесете в РЗОК следното писмо, за да може да получите медикамента от който имате нужда.

Изтеглете примерното писмо от линка отдолу. Документа трябва да се разпечата в 2 копия. Едно за НЗОК / РЗОК и едно за пациента, на което трябва да има входящ номер и печат от НЗОК / РЗОК. 

[download id=”119″]