[Видео Утро по Dc Tv] – За болестта на Бехтерев и регионален форум “Сега вече знаете” Пловдив

Гледайте участие на Марина Душкова и Сема Фурнева в DC TV по повод информационен форум на Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев “Сега вече знаете” в град Пловдив проведено на 17.05.2014г.