В брой 6 на Информационен бюлетин четете…

[download id=”23″]

  • Регионална среща Благоевград 2012;
  • Първа конференция на Агора;
  • Пациенти с ревматологични заболявания – живот  между болка и надежда;
  • Информация и консултация;
  • Защита права и интереси;
  • Други събития’

[download id=”23″]