[download id=”27″]

  • Информация и консултация;
  • Трета национална конференция по остеопороза и остеоартроза;
  • Последна покана за конкурс за есе “Едгар Стейн” с награда от 2 000 Евро (краен срок 31.12.2012г.)
  • Регионален форум “Сега вече знаете” – Велико Търново 2012;
  • Отговор на НЗОК за увеличаване на броя направления по клинична пътека 244;
  • Коледен базар – ОПРЗБ 2012;

[download id=”27″]

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *