[В сила от 01.04.11] Изисквания за лечение с биологични (антицитокинови) лекарства

ИЗТЕГЛИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С БИОЛОГИЧНИ (АНТИЦИТОКИНОВИ) ЛЕКАРСТВА В СИЛА ОТ 01.04.11 ТУК

В сила от 01.04.11 са влезнали нови изисквания за лечение с биологични средства. Промените спрямо до сега действащите изисквания са 2:

  1. В новите изисквания има нова ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ 3, СТР.6), която трябва да се попълва при започване/продължаване на протокол. Бъдете внимателни, коя декларация попълвате. При внасяне на старата декларация, НЗОК може да отложи издаването на протокол.
  2. Другото изменение, което е важно да знаете е, че вече вашият лекуващ ревматолог трябва да пази цялата ваша документация свързана с подаваните от вас документи за лечение с биологични (антицитокинови) лекарства. Тоест за да бъде всичко наред и да помогнете на вашият лекар, нашата препоръка е преди да подадете документите си в РЗОК да направите 2 копия на всички документи (етапни експертизи, BASDAI, лабораторни изследвани, експертни становища и амбулаторни листове). След като направите копия трябва да дадете едно от тях на вашият ревматолог.

ИЗТЕГЛИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С БИОЛОГИЧНИ (АНТИЦИТОКИНОВИ) ЛЕКАРСТВА В СИЛА ОТ 01.04.11 ТУК