[в сила от 15.03.2013] Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ

В сила от 15.03.2013, но качени на сайта на НЗОК на 27.03.2013г. са новите “Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ”.

 

Внимание! При подаване на документи се уверете, че вашият ревматолог има последните изисквания на НЗОК.

 

Изтеглете изискванията от сайта на НЗОК
/натиснете тук/