[в сила от 01.05.2012] Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ

В сила от 01.05.2012 са новите “Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ”.

При подаване на документи се уверете, че вашият ревматолог има последните изисквания на НЗОК.

От тук може да изтеглите оригиналеният линк към документа намиращ се на сайта на НЗОК.