Групова психотерапия за хора с болест на Бехтерев

В гр.Пловдив, бул.” Васил Априлов” № 23, ет.3, каб.5 – от 18,30часа при Елена Атанасова ще се провежда групова психотерапия за болни с болест на Бехтерев.

 

дати до края на 2013 година:

08.08.2013г., 22.08.2013г.,

12.09.2013г., 26.09.2013г.,

10.10.2013г., 24.10.2013г.

14.11.2013г., 28.11.2013г.

12.12.2013г.

0.10.2013г.,

Своенвременно ще публикуваме темите. За повече информация се свържете с регионалния представител на сдружението за област Пловдив (Татяна Кулина – тел.: 087 8217167)