Запитване за работен график през летните месеци на ЕЛК за издаване на ЕЛС

Отговор 23.07.2013г. График на ЕЛК УМБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна – натиснете тук за да прочетете писмото

Запитване до Директорите на

УМБАЛ “Св. Иван Рилски” – София

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив

УМБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна

относно: Работен график на експертни лекарски комисии за издаване на експертни лекарски становища за лечение с антицитокинови лекарствени продукти през летните месеци.

Уважаеми г-н Директор,

Обръщаме се към Вас във връзка с работата на ЕЛК за издаване на ЕЛС за лечение с антицитокинови лекарствени продукти. През последните 3 години по време на летните месеци имаше практика комисиите съставени от специалисти – ревматолози, да не работят през месеците на втората половина на м. юли, целият м. август и първата половина на м. септември. Това водеше до прекъсване на медикаментозната терапия по административни причини.

В тази връзка като ръководител на лечебното заведение искаме да приложите контрол за осигурявяне на работата на комисията по време на летните месеци, което ще гарантира навременно осигуряване на издаване на Експертни лекарски становища без които не може да се осигури антицитокинова терапия за хора с анкилозиращ спондилит, ревматоиден и псориартричен артрит.

Разчитаме на вашето съдействие и очакваме да ни изпратите работния график на ЕЛК.

С уважение,

инж. Живко Янков

* запитването е направено на официалните електронни пощи на медицинските заведения. Копие са получили ръководителите на ревматологичните отделения.