ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА РЕВМАТОИДЕН, ПСОРИАТИЧЕН, ЮВЕНИЛЕН АРТРИТИ И АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ С АНТИЦИТОКИНОВИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ [в сила от 16.11.2010г.]

Настоящите изисквания са разработени на основание чл.54 от НРД 2010 (обн. в ДВ бр. 102 от 2009 г.) и влизат в сила от 16 ноември 2010 г. съгласно чл.10 на Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.) и чл. 55, т. 2 от НРД 2010 (обн. в ДВ бр. 102 от 2009 г.).

Изискванията са в сила от 01 юни 2009г. При настъпване на промени в Позитивния лекарствен списък, приети с решение на Комисията по Позитивен лекарствен списък, НЗОК ще извърши необходимите действия за тяхната промяна в съответствие с решението на Комисията.

ИЗТЕЛИ ИЗИСКВАНИЯТА НА PDF ФАЙЛ ТУК.


Comments

One response to “ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА РЕВМАТОИДЕН, ПСОРИАТИЧЕН, ЮВЕНИЛЕН АРТРИТИ И АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ С АНТИЦИТОКИНОВИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ [в сила от 16.11.2010г.]”

 1. Цветанка Avatar
  Цветанка

  Здравей Жвко ! Казвам се Цветанка Иванова и съм от град Силистра. Страдам от болестана Бехтерев повече от 15 години . Всеки ден ми е изпълнен с много болка която се мъча да преодолея с помоща на Аолин и Рекокса за което не се радвам , но нямям възможност да си позволя скъпо струващо лечение . В нашия град нямя дори ревматолог и хората с моето заболаване са абсолутно обречени .Тук работа няма , пари няма е следователно и адекватно лечение не може да си позволим . Не ми остава нищо друго освен да се надявам скоро и нас поне да ни лекуват като Европейци . Много ми се иска да доживея този момент . Аз съм с 95% инвалидност , движа се много болезнено трудно с 2 патерици и все си мисля и се надявам че ще мога да намеря доброто лечение за моето заболаване . Истински искренно се надявам че държавата ще ни обърне нужното внимание и ще се пребори за 100% безплатно лечение . пожелавам го на всички от сърце .
  Подкрепям вашата кауза и ви поздравявам .
  С уважение : ЦветиИванова
  гр.Силистра

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *