Какво да направя ако протокола за лечение е забавен от НЗОК?

Ако протокола за лечение ви е забавен от НЗОК повече от 1 месец (за тези, които са за продължение) или повече от 2 месеца (за тези, които са за започване) от датата на подаване в РЗОК, препоръчваме да подадете ЖАЛБА.

Образец на жалбата може да изтеглите от този линк – http://bg.spondylitisbg.org/wp-content/uploads/2015/02/jalba_nzok_protokol_5_20150219.doc

  • Ако внесете жалбата лично в НЗОК, тогава е задължително да вземете входящ номер; Добра практика е да поискате да ви поставят входящ номер върху копие от жалбата.
  • Ако решите да изпратите жалбата по пощата, тогава е задължително да го направите с обратна разписка;

Важно: Копие от жалбата изпратете до сдружението на посеченият адрес в образеца или ни изпратете сканирано копие на електранната поща – office@spondylitisbg.org