Отпада изискването да се заплаща дейност за един пациент, за една календарна година /един случай/ само по една от двете КП – № 241 и 244 в областта на рехабилитацията.

Запознайте се с решения, които са взети на среща проведена днес (05.03.2015г.) между Български лекарски съюз и Надзорен съвет на НЗОК.

“….-Отпада изискването да се заплаща дейност за един пациент, за една календарна година /един случай/ само по една от двете КП – № 241 и 244 в областта на рехабилитацията. Ще се заплаща по досегашната практика.
– Като „въпрос на неразбиране” беше определено записаното в Методиката изискване за лимитиран брой хоспитализации по 1 годишно. Стана ясно, че броят на хоспитализациите се определя, съобразно алгоритъма на пътеката, а не се определя от ОБЩИТЕ ПРАВИЛА – така напр. в алгоритъма на кл.пътека КП № 240 Физикална тeрапия и рехабилитация при детска церебрална парализа е посочено, че могат да се извършат не повече от 12 хоспитализации годишно с обща продължителност най-малко 120 дни, разпределени последователно или през определени периоди от време по преценка на лекаря, предлагащ хоспитализацията…..”

[download id=”74″]

Източник: БЛС