Лекар и пациент – партньори в лечението

По време на Трета национална конфренция по остеопороза и остеоартроза (21 – 23 Ноември 2012) сдружението на болните от болестта на Бехтерев и Организация на пациентите с ревматологични заболявания взеха участие с три презентации представени пред участници и наблюдатели на събитието.

Ръководствата и членовете на двете организации се надяват тази практика да продължи за в бъдеще на всички конференции и събития, които имат отношение към хората с болест на Бехтерев и мускулни – скелетни (ревматологични) заболявания.

БСБББ и ОПРЗБ изказва своите благодарности на организационният комитет на конференцията за оказаното доверие и разбиране.

част 1 – доц. Божидар Ивков
тема: Преживяване на хроничната физическа болка

част 2 – проф. Златомир Коларов
тема: Лекар и пациент – партньори в лечението

част 3 – Бойко Бойчев и инж. Снежана Божинова
тема: Отношението лекар – пациент. Достижения. Нерешени проблеми

част 4 – Бойко Бойчев и инж. Снежана Божинова
тема: Отношението лекар – пациент. Достижения. Нерешени проблеми