[Обновление] Жалба ВАС срещу НЗОК относно промени в изисквания за лечение с биологични лекарства в сила от 01.08.2015г.

[download id=”118″]

Обновление: 20.10.2015

– Образувано е, адм.д. 860/2015 г във ВАС, VІІ отделение. Делото е при съдия-докладчик.

– Предстои в закрито заседание, постановяване на определение по хода на делото, което включва :

1. Преценка по вида на оспорвания акт,подсъдността и реда за огласяване /Държавен вестник /;
2. Преценка по правния интерес на жалбоподателите с оглед данните им от УАС /допустимост на жалбата/;
3. Произнасяне с определение по искането за спиране действието на оспорените Изисквания.

Определението по искането за спиране подлежи на обжалване пред петчленен състав; окончателно произнасяне в закрито заседание.

” Делото бе образувано от Върховния административен съд, защото той разглежда дела по противозаконни нормативни актове. А “Изискванията на НЗОК..”,подписани от Управителя на НЗОК и качени на сайта на НЗОК, са точно с такова действие – считат ги за задължителни както медицинските специалисти, така и специалистите и администрацията на РЗОК , и на самата НЗОК.

Юристите / А.Георгиев/, определят тези изисквания обаче, като:

” псевдонормативен акт “, с който нито пациентите , нито специалистите, нито РЗОК трябва да се съобразяват. Нито управителя на НЗОК е компетентен да определя начин на лечение, нито съществува  задължителното присъствие на мотиви, нито тези изисквания са публикувани в “Държавен вестник “- тоест, те са някакви “указания”, разработени от неизвестен автор, с неконкретен възложител и без задължителните медицински становища, каквито се изискват според Националния рамков договор за  2015 г./чл.53-56/. Убедени сме,че няма ревматолог,който официално да се съгласи с тях.

Подробности: Делото е в две части :  по жалба /искане да се обяви “нищожност ” на тези изисквания/ и по искане за спиране на действието им. 
Като жалба е образувано на 29.09.2015, а като дело – на 14.10.2015г. – след като от НЗОК, съгласно  процедурите на ВАС,  са изискани на 02.10.2015 и представени, всички относими документи по създаването и издаването на “Изискванията .. “.
Образуването и решенията по  такива дела, се публикува в “Държавен вестник ” по искане на ВАС. Те не засягат само някои пациенти,а цялото общество.

[download id=”118″]