Обява за работа – изпълнителен секретар

Същност на позицията
Изпълнение на решения от Управителен съвет.

Докладване
Управителен съвет

Отговорности
Изпълнение решения на Управителен съвет. Не по-късно от 48 часа след решение да има план за действие.
Връзка и контакти с членове на сдружението. Не по-късно от 48 часа след постъпване на писмо.
Изпращане на информационен бюлетин до членове на сдружението. Най-малко по един бюлетин на три месеца.
Връзка с външни контрагенти. Не по-късно от 48 часа след постъпване на писмо.
Официална комуникация с институции. При нужда до 48 часа след искане за изпращане. Входиране в регистър.
Поддържане на база данни членове. Липса на грешки при запис.
Координиране дневен ред на Управителен съвет. Най-малко по една среща с дневен ред в месец за вземане на решения. 
Участие в разработване на система за управление. Съществуване на система с политики и процедури, които да бъдат приети от Управителен съвет. 

Умения
Компютърна грамотност
Основни умения в нормативни документи на РБ
Комуникация – писменна и устна

Заплащане
1 830 лв след приключване 3 месеца (610 лв / месец)
Граждански договор за 3 месеца с възможност за още 3 месеца.

Ангажираност
16 часа седмично. Основно през административно работно време (08:00 до 16:00). 
Подходящо за хора от София.

Какво осигурява сдружението
Гъвкаво работно време
Възможност за работа от вкъщи
Поемане на пътни и комуникативни разходи

Изпращане на автобиография до office@spondylitisbg.org 
Краен срок – 30.06.2020