Отчет за приходите на сдружението

Мили приятели,

Приложен е отчета за приходите на сдружението от членски внос.

платен до
Име член от чл.внос м г
Живко Янчев Янков учредител / 23.11.09 785.00 лв. 11 2015
Боряна Христофорова Ботева учредител / 23.11.09 140.99 лв. 01 2011
Ясен Здравков Ковачев учредител / 23.11.09 300.00 лв. 05 2012
Цвета Георгиева Апостолова учредител / 23.11.09 164.16 лв. 03 2011
Павел Иванов Димитров учредител / 23.11.09 11 2009
Стилиан Сашев Николов учредител / 23.11.09 60.00 лв. 05 2010
Наталия Сашова Недялкова учредител / 23.11.09 60.00 лв. 05 2010
Александър Пешов Александров учредител / 23.11.09 11 2009
Мариян Росенов Иванов учредител / 23.11.09 240.00 лв. 11 2011
Калина Петрова Евангелатова учредител / 23.11.09 390.00 лв. 02 2013
Георги Динев Бонев протокол 2 / 24.02.2010 120.00 лв. 11 2011
Латинка Радославова Станчева протокол 2 / 24.02.2010 290.00 лв. 07 2012
Петко Трифонов Иванов протокол 2 / 24.02.2010 10.00 лв. 03 2010
Йордан Иванов Чорбаджийски протокол 2 / 24.02.2010 270.00 лв. 05 2012
Димитър Величков Манолов 4.3.2010 / протокол 7 от 19.11.10 270.00 лв. 05 2012
Николай Цонков Тодоров 8.3.2010 / протокол 7 от 19.11.10 03 2010
Росица Ботьова Милева 15.3.2010 / протокол 7 от 19.11.10 100.00 лв. 01 2011
Велимир Пенев Иванов 15.3.2010 / протокол 7 от 19.11.10
Стоян Николов Кръстев 21.4.2010 / протокол 7 от 19.11.10 118.00 лв. 04 2011
Павел Тодоров Михайлов 27.4.2010 / протокол 7 от 19.11.10 04 2010
Румен Любенов Въжарски 20.5.2010 / протокол 7 от 19.11.10 05 2010
Христо Димитров Василев 24.5.2010 / протокол 7 от 19.11.10 220.00 лв. 03 2012
Кънчо Георгиев Маджаров 27.5.2010 / протокол 7 от 19.11.10 50.00 лв. 10 2010
Петър Минчев Петров 2.6.2010 / протокол 7 от 19.11.10 06 2010
Васил Димитров Братоевски 3.6.2010 / протокол 7 от 19.11.10 06 2010
Мирослав Станков Джамбазов 3.6.2010 / протокол 7 от 19.11.10 06 2010
Красимир Александров Крумов 6.6.2010 / протокол 7 от 19.11.10 100.00 лв. 04 2011
Снежана Лазарова Божинова 9.6.2010 / протокол 7 от 19.11.10 150.00 лв. 09 2011
Соня Манчева Хаджиева 24.6.2010 / протокол 7 от 19.11.10 180.00 лв. 02 2012
Зоя Емилова Пенева 19.7.2010 / протокол 7 от 19.11.10 07 2010
Цветана Бойкова Юрукова 9.9.2010 / протокол 7 от 19.11.10 240.00 лв. 09 2012
Антон Василев Костадинов 15.10.2010 / протокол 7 от 19.11.10 10 2010
Емине Тефик Бейти 20.10.2010 / протокол 7 от 19.11.10 180.00 лв. 04 2012
Зекерие Осман Мюмюн 5.11.2010 / протокол 7 от 19.11.10 20.00 лв. 01 2011
Димитринка Радкова Царева 1.11.2010 / протокол 7 от 19.11.10 50.00 лв. 03 2011
Илиян Радостинов Илиев 8.11.2010 / протокол 7 от 19.11.10 110.00 лв. 10 2011
Бойко Иванов Бойчев 17.11.2010 / протокол 7 от 19.11.10 140.00 лв. 01 2012
Илиян Иванов Гавазов 17.11.2010 / протокол 7 от 19.11.10 140.00 лв. 01 2012
Минко Костов Минков 11/19/2010 / протокол 9 11 2010
Асен Стоянов Цветанов 11/23/2010 / протокол 9 11 2010
Венка Стоянова Цветанова 11/23/2010 / протокол 9 11 2010
Тодор Петров Тодоров 11/30/2010 / протокол 9 11 2010
Михаил Ангелов Янков 12/6/2010 / протокол 9 80.00 лв. 08 2011
Даниела Йорданова Колева 12/3/2010 / протокол 9 130.00 лв. 01 2012
Митко Асенов Белчев 12/3/2010 / протокол 9 12 2010
Петър Цветков Пухов 28/12/10 / протокол 9 77.90 лв. 08 2011
Христо Николов Вълков 28/12/10 / протокол 9
Стефан Асенов Стефанов 17/01/11 / протокол 9 10.00 лв. 02 2011
Константин Тодоров Костадинов 25/01/11 / протокол 10 140.00 лв. 02 2012
Добринка Станкова Асенова 5/2/2011 / протокол 10 50.00 лв. 07 2011
Михаил Динев Караминков 2/3/2011 / протокол 10 70.00 лв. 10 2011
Емил Георгиев Лазаров 12/3/2011 / протокол 10 100.00 лв. 02 2012
Иво Асенов Томаков 5/4/2011 / протокол 10 04 2011
Людмил Василев Запрянов 12/4/2011 / протокол 10 90.00 лв. 01 2012
Станимир Жеков Стамов 12/4/2011 / протокол 10 90.00 лв. 01 2012
Тодор Лучков 12/4/2011 / протокол 10 80.00 лв. 12 2011
Марин Петков Маринов 8/2/2011/ протокол 10 02 2011
Петко Маринов Рангелов 8/2/2011/ протокол 10
Христо Петров Стоянов 21/4/2011/ протокол 10 80.00 лв. 12 2011
Кремена Вълчева Койчева 3/5/2011/ протокол 10 110.00 лв. 04 2012
Оля Иванова Балева 5/5/2011/ протокол 10 100.00 лв. 03 2012
Светлана Лазарова Божинова 25/04/2011/ протокол 10 30.00 лв. 07 2011
Светослав Георгиев Серафимов 14/05/2011/ протокол 10 50.00 лв. 10 2011
Здравко Цветанов Симов 14/05/2011/ протокол 10 100.00 лв. 03 2012
Божидар С. Ивков 14/05/2011/ протокол 10
Любомир Георгиев Пипков 14/05/2011/ протокол 10
Надя Василева Дуцова 14/05/2011/ протокол 10 70.00 лв. 12 2011
Велин Кирилов Василев 14/05/2011/ протокол 10 05 2011
Донка Димитрова Петранкова 14/05/2011/ протокол 10 30.00 лв. 08 2011
Снежана Кирилова Грандокова 14/05/2011/ протокол 10 80.00 лв. 01 2012
Азим Мехмедов Топалов 14/05/2011/ протокол 10 50.00 лв. 10 2011
Диляна Иванова Дойнова 14/05/2011/ протокол 10 05 2011
Росен Василев Попов 14/05/2011/ протокол 10 05 2011
Тихомир Петров Тодоров 14/05/2011 / протокол 10 120.00 лв. 05 2012
Димитър Иванов Грънчаров 14/05/2011 / протокол 10 20.00 лв. 07 2011
Стефан Петков Стоилов 13.05.2011/ протокол 10 80.00 лв. 01 2012
Надка Йосифова Шалваркова 31.05.2011/ протокол 10 60.00 лв. 11 2011
Селяйдин Мехмедов Ибрамов 10.06.2011 / протокол 11 06 2011
 Ради Георгиев Банчев 27.07.2011/ протокол 11 07 2011
Мария Тодорова Германова 29.10.2011/ протокол 11 20.00 лв. 12 2011
Цветан Георгиев Манолов 29.10.2011/ протокол 11 10 2011
Жеко Атанасов Мравов 29.10.2011/ протокол 11 10 2011
Ангел Петров Антонов 11.2011/ протокол 11 50.00 лв. 04 2012
Петър Владимиров Паничорски 16/11/2011/ протокол 11 11 2011
Ивайло Живков Иванов 23/11/2011/ протокол 11 30.00 лв. 02 2012
Румяна Вълчева Христакева 26/11/11/ протокол 11 11 2011
Венцислав Петров Момчев 26/11/11/ протокол 11 11 2011
Таня Иванова Тенева 26/11/11/ протокол 11 11 2011
Венцислав Венциславов Банов 1/12/2011/ протокол 11 130.00 лв. 01 2013
Калоян Йорданов Тасев 12/12/2011/ протокол 11 12 2011
Маргарита Георгиева Димитрова 20/12/2012/ протокол 11 12 2011
Димитър Станчев Данев 28/1/2012/ протокол 11 01 2012
Иван Михайлов Парасков 28/1/2012/ протокол 11 01 2012
Петко Георгиев Манолов 28/1/2012/ протокол 11 01 2012
Шабан Илияз Исмаил 28/1/2012/ протокол 11 01 2012
Мехмед Илияз Исмаил 28/1/2012/ протокол 11 01 2012
Метин Мехмед Смаил 28/1/2012/ протокол 11 01 2012
Веселин Василев Василев 20/01/2012/ протокол 11 01 2012
Николай Яворов Величков 11/2/2012/ протокол 11 02 2012
Татяна Славчева Кулина 11/2/2012/ протокол 11 02 2012
Марина Велчева Душкова 11/2/2012/ протокол 11 02 2012

Моля да сигнализирате на office@spondylitisbg.org ако членският внос, който сте внесли не е отчетен.

БСБББ – АС