От утре старира програмата за профилактика и рехабилитация в санаториум през НОИ

Близо 40 000 души ще могат да отидат на санаториум през тази година с частично финансиране от Националния осигурителен институт (НОИ), съобщиха оттам.

Началото на програмата е утре – 1 март, а общата сума за тази година е 15.4 млн. лв.  През миналата година са били похарчени 15.2 млн. лв. за 38.6 хил. души.

НОИ осигурява финансиране за профилактика и рехабилитация в продължение на 10 дни. Освен нощувките, осигурителната институция покрива до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно, както и по 5 лв. за храна. Остатъкът се доплаща от получилия помощта. Досега са сключени договори с 14 дружества за общо 47 обекта. Сред тях са хотелите на дружеството на НОИ “Профилактика, рехабилитация и отдих”, болници за долекуване и други бази към здравното министерство, МВР, Военномедицинската академия.

Право да участват в програмата имат всички, осигурени за общо заболяване или трудова злополука и професионална болест от поне шест месеца. Те трябва да имат точна диагноза и препоръка от лекуващия лекар за ползата от лечението.

Програмата е предназначена и за хора, получили увреждания по време на работа, ако не са навършили възрастта за пенсиониране, но имат инвалидна пенсия.

Източник: Дневник