[от 31.03.2014г.] НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2014 г.

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 31 март /понеделник/ започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2014 г.
noi

Средствата, предвидени за нейната финансова реализация в Закона за бюджета на ДОО за 2014 г., са в размер на 15 362 329 лв. Сумата е същата като през миналата година. Предвижда се през тази година около 39 200 лица да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация.

Програмата е с продължителност от 10 дни като НОИ поема цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 5 лв. за всеки ден от престоя. Всяко лице за сметка на бюджета на ДОО има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите с 18 юридически лица за общо 51 заведения, изпълнители на програмата.

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Освен това заболяването им трябва да е диагностично уточнено, за което към съответния момент лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация.

Право да ползват програмата имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да не са осигурени и срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл.

Подробности за условия
та за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, ще намерите в рубриката „Обезщетения” – “Профилактика и рехабилитация”.

Източник: НОИ

Изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация

На основание § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г., дейността по профилактика и рехабилитация през 2014 г. ще се извършва в:

1. дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт;

2. специализирани болници за рехабилитация, получили разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването за дейности по рехабилитация, както и лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които извършват дейности по рехабилитация.

На свое заседание на 21 февруари 2014 г., с Решение № 2.1 от Протокол № 2, Надзорният съвет на Националния осигурителен институт определи условията за финансиране на дейността по профилактика и рехабилитация през 2014 г. и юридическите лица – изпълнители на дейността по § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.

Националният осигурителен институт сключи договори с 18 юридически лица за общо 51 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация:

1. “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, гр. София:

 • Хотел “Дружба”, гр. Банкя;
 • Хотел “Дружба 2”, гр. Банкя;
 • Хотел “Констанция”, в. Костенец;
 • Хотел “Калина”, к.к. Боровец;
 • Балнеохотел “Стряма”, гр. Баня;
 • Балнеохотел “Гергана”, гр. Хисар;
 • Балнеохотел “Свети Мина”, Бургаски минерални бани;
 • Почивна станция “Свети Мина – 2”, Бургаски минерални бани;
 • Почивна станция “Жива вода”, к. Сливенски минерални бани;
 • Балнеохотел “Велинград”, гр. Велинград;
 • Балнеохотел “Тинтява”, гр. Вършец;
 • Вила “Тинтява 2”, гр. Вършец;
 • Хотел “Люляци” , к. Люляци, гр. Габрово;
 • Климато-балнеолечебен хотел “Павел баня”, гр. Павел баня;
 • Балнеохотел “Загоре”, к. Старозагорски минерални бани;
 • Балнеохотел “Роза”, гр. Стрелча;
 • Хотел “Здравец”, гр. Тетевен;
 • Хотел “Диана”, парк Родопи, гр. Пловдив.

2. “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД, гр. София:

 • филиал Нареченски бани, с. Нареченски бани;
 • филиал Павел баня, гр. Павел баня;
 • филиал Поморие, гр. Поморие;
 • филиал Сандански, гр. Сандански;
 • филиал Кюстендил, гр. Кюстендил;
 • филиал Момин проход, гр. Костенец;
 • филиал Овча могила, с. Овча могила;
 • филиал Велинград, гр. Велинград;
 • филиал Хисаря, гр. Хисаря;
 • филиал Баня, Карловско, гр. Баня;
 • филиал Баните, Смолянско, с. Баните;
 • филиал “Свети Мина”, гр. Вършец;
 • филиал Банкя, гр. Банкя.

3. Военномедицинска академия, гр. София:

 • Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, гр. Хисаря;
 • Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, гр. Банкя;
 • Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, гр. Поморие;

4. Медицински институт на Министерство на вътрешните работи, гр. София:

 • Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал гр. Хисаря;
 • Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал гр. Банкя;
 • Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал гр. Варна.

5. “Специализирана болница за рехабилитация – Марикостиново” ЕООД;

6. “Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани” ЕАД

7. Специализирана болница за рехабилитация “Здраве” ЕАД, гр.Банкя

8. “Специализирана болница за рехабилитация – Варна” АД

9. “Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД

10. “Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня” АД

11. “Специализирана болница за рехабилитация Стайков и фамилия” ЕООД

12. “Специализирана болница за рехабилитация – Банкя” АД

13. “Специализирана болница за рехабилитация Мари” ЕООД

14. Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация – ЕАД

15. “Специализирана болница за рехабилитация по физикална и рехабилитационна медицина – Димина” ООД

16. „Специализирана болница за рехабилитация – Петрич“ ЕООД

17. „Специализирана болница за рехабилитация – Несебър“ АД

18. „Специализирана болница за рехабилитация – Родопи“ ЕООД