Писмо до МТСП относно Подготвяни промени в правата, реда и условията за получаване на пенсия за инвалидност от хората с увреждания.

Изходящ номер: 003948

Дата: 19.04.2012

ДО:

Г-Н ТОTЮ  МЛАДЕНОВ

МИНИСТЪР  НА ТРУДА  И СОЦИАЛНАТА  ПОЛИТИКА НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

П И С М О

ОТ:

ИВАН  ДИМИТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ФЕДЕРАЦИЯ  „БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТСКИ  ФОРУМ”

ОТНОСНО: Подготвяни промени в правата, реда и условията за получаване на пенсия за инвалидност от хората с увреждания.

Уважаеми Г-н Младенов,

Организациите-членове на Федерация Български пациентски форум (ФБПФ) са силно обезпокоени от факта, че национално представените пациентски организации не са включени в работната група, която подготвя промени в медицинската експертиза на работоспособността. Ние не сме информирани за становища на различни министерства и държавни институции, свързани с медицинската експертиза и отпускането на пенсия за инвалидност. Според нас българските граждани с трайно намалена работоспособност не са интегрирани, а в някои отношения са и дискриминирани.

Със съжаление научаваме, че представители  на държавните институции си позволяват да обвиняват хората с увреждания за лошото финансово състояние на страната, след като инвалидите са сред най-бедните ни сънародници.

Поради значимостта на проблемите, както и законовото ни задължение да защитаваме правата на пациентите, настояваме за спешна среща с Вас, на която да изложим нашите виждания и предложения.

Ще Ви бъдем благодарни, ако насрочите исканата от нас среща в удобно за Вас време – в следващите 5 (пет) работни дни.

С уважение:

Иван Димитров

Председател на ФБПФ


Comments

One response to “Писмо до МТСП относно Подготвяни промени в правата, реда и условията за получаване на пенсия за инвалидност от хората с увреждания.”

  1. […] работят” – Федерация „Български пациентски форум” потърси среща със социалният министър Тотю Младенов. Среща се състоя днес на 23 април 2012 г.. На нея […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *