Покана за 3-та националана среща на хората с болест на Бехтерев – ШУМЕН 27.04.2013

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ

Ви кани

на III национална среща на хора с болест на Бехтерев

на 27.04.2013г. в гр. Шумен от 13:30ч.

в Регионалната библиотека “Стилиян Чилингиров”

 Програма:

(13:30ч. – 18:00ч.) – 27.04.2013г. /събота/

1. Роля на пациентските организации при решаване на проблемите на хора с Мускулно – Скелетни Заболявания (МСЗ) – Боряна Ботева и Снежана Божинова (ОПРЗБ).

2. Новости в лечението на възпалителните артропатии – д-р Стоян Тодоров -Началник на отделение по ревматология , МБАЛ-Шумен.

3. Оперативно лечение при пациентите с ревматични и дегенеративни заболявания – д-р Валентин Димитров – ортопед, МБАЛ-Шумен.

4. Психосоциални проблеми и психотерапия при страдащите от ревматична болка – д-р Илхан Хюсниев- отделение по ревматология, МБАЛ-Шумен.

5. Ролята на физиотерапията и рехабилитацията при хора с болест на Бехтерев – д-р Димитрова, директор на МБАЛ-Шумен

6. Социални измерения на проблемите на хората с болест на Бехтерев (Анализ на данните от проучванята, проведени през 2010 – 2012 година, сред членове на БСБББ-АС) – доц. д-р Божидар Ивков – ИИОЗ при БАН и БСБББ

За хората, които не са от Шумен, а биха желали да присъстват на срещата, сдружението ще поеме изцяло или частично разходите за път и нощувка. Заявяване на желание за такова съдействие може да се изпрати до сдружението чрез попълване на тази форма или изпращане на информация на office@spondylitisbg.org . Заявки ще се приемат не по – късно от 20.04.2013г. 23:59ч.