Покана за 4-ти регионален форум ШУМЕН 21.06.2014

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ

Ви кани

на IV – ти регионален форум

“Сега вече знаете – традицията продължава “

на 21.06. 2014г. (събота) в гр. Шумен от 13:30ч.

Регионалната библиотека  “Стилиян Чилингиров”

Програма :

Тема #1 – Лечение на възпалителните артропатии – д-р Стоян Тодоров -Началник на отделение по ревматология , МБАЛ-Шумен.

Тема#2 – Работа на ОПЛ при хора с болест на Бехтерев – д-р Милен Чолаков – председател на сдружението на ОПЛ – Шумен

Тема #3 – Моите права и задължения с болест на Бехтерев