Проклятието на Фараона: Анкилозиращ Спондилит

В статия написана в TimesOnline се смята, че Анкилозиращ Спондилит /болест на Бехтрев/ е засегнала някои от фараоните в древен Египет.

Анкилозиращ Спондилит засяга хора от векове, като най – ярката историческа фигура изпитали това проклятие е Рамзес II (12в. преди Христа), но въпреки болките, сковаността и преведената напред стойка, е оставил белег както върху историята, така и върху населението на древен Египет. Великият фараон е построил най – много храмове от който и да е друг фараон, и е имал между 90 и 120 деца. Неговият син Мернитан и фараон Анемхотеп II преди времето на Рамзес II също се счита, че са имали Анкилозиращ Спондилит.

Хипократ, който е живял хилядолетие след Рамзес II, е записал първите клинични разлики между заболяването, което наричаме в днешно време Анкилозиращ Спондилит и Ревматологичен Артрит. Артритните характеристики на Анкилозиращият Спондилит, са за първи път описани в медицинска литература през 1559 година, а свързваността с възпаленията на очите /ириса и ювеита/ са записани през 1700 година. Повече от особените белези на болестта на Бехтерев са разпознати едва през 19 век.

–––––––––––––––––––––

източник: TimesOnline