Резюме на регионален форум “Сега вече знаете” – РУСЕ 2013

На 18.05.2013г. се проведе регионален форум “Сега вече знаете” в гр. Русе. На събитието се събраха хора с болест на Бехтерев и други ревматични заболявания, за да се информират за последните тенденции в лечението на съответните заболявания и овладяването на хроничната физическа болка.

Digital image

Срещата започна с лекция на д-р Надежда Капанджиева – ревматолог от област Русе. В лекцията й (в стил въпроси и отговори), тя даде разяснения как трябва правилно да се прилага съответното медикаментозно лечение, акцентира върху изключителната важност на кинезитерапията, физиотерапията и рехабилитацията.
Една от бариерите пред провеждането на правилно лечение при болестта на Бехтерев е късното поставяне на диагнозата, подценяването на рехабилитацията и нередовното следене от самите хора на кръвните показатели (СУЕ, CRP и тн.). В момента се приема, че златен стандарт е прилагането на биологично лечение. д-р Капанджиева сподели опита си, че доста хора, при липсата на болка след прилагането на биологично лечение, забравят да си да следят стойностите на кръвните показатели.
Хората, преболедували от туберкулоза, не могат да се лекуват с биологични медикаменти и тези оформят специфична рискова група за включване в такава терапия.
Друг важен момент в хода на лечението, е доверието между лекар и пациент.
При болестта на Бехтерев често се проявяват възпаления на очите, които най-успешно се лекуват с кортизонови препарати.
Д-р Капанджиева сподели и друг интересен факт, свързан с това, че доста хора с болест на Бехтерев се притесняват за децата си и възможността за отключване на заболяването при тях. Според последните данни, наличието на гена HLA-B27 не е критерий за това дали едно дете ще развие болестта на Бехтерев.
Препоръките на ревматолога бяха насочени към следното: прилагане на магнито-терапия и всички медико-рехабилитационни процедури, имащи противовъзпалитно действие, лежане по корем – минимум 2 часа на ден.

Digital image

Втора част на събитието продължи с лекции на кинезитерапевти от спортен център “Галиби 88” (кинезитерапевтичен център “Хигия-КТ” в екип Цветомир Цанков, Елина Тодорова и Александър Жигаурсов). Бе предоставена обширна информация за ролята на физиотерапията и рехабилитацията при лечението на болестта на Бехтерев. Акцентът по поставен върху индивидуалния подход на кинезитерапевта при провеждане на правилното лечение. Според специалистите най-доброто лечение е комбинация на правилно дозирано медикаментозно лечение и постоянна, всекидневна медицинска рехабилитация. Ролята на груповите рехабилитации имат изключителна важност за участието на хората в лечебния процес от гледна точна на възможностите за обмяна на опит, подпомагане и взаимопомощ.
Рехабилитаторите се сблъскват с множество проблеми, най-важните от които са: прекъснатата връзка с ревматолозите и невъзможността на хората да провеждат кинезитерапия предписана от личен лекар или специалист; липсата на остойностяване на кинезитерапията от НЗОК и др.

Digital image

За ролята на психолога и на психологическата рехабилитация в процеса на комплексното лечение на ревматичните болести, говори Татяна Кюранова. Тя обърна на факта, че в момента няма много специалисти в тази област, които могат да работят с хора с хронични заболявания. Това създава сериозни проблеми пред достъпа на хората до навременна и професионална помощ и подкрепа. Акцентира се, че физическата и психическата болка са взаимно свързани процеси, които протичат едновременно. Едно от първите неща, които човек трябва да направи при научаване на диагнозата болест на Бехтерев, е да я приеме и да се запита какво следва от тук нататък.
Продължителността на депресията е различна и може да достигне да около 40 дена. Като основен инструмент за нейното преодоляване трябва да се използва ресурната си среда (семейство и приятели), на които да се позволи да помогнат.

Digital image

До нови срещи.

БСБББ – АС


Comments

One response to “Резюме на регионален форум “Сега вече знаете” – РУСЕ 2013”

  1. Таня Сидерова Avatar
    Таня Сидерова

    Срещата беше изключително интересна и полезна за всички нас. Благодарим на организаторите, лекторите и присъстващите !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *