Резюме регионален форум “Сега вече знаете” ГАБРОВО 2013

На 22.06.2013г. в събота се проведе за първи път регионална среща на Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев “Сега вече знаете” в област Габрово – етнографски комплекс “Етър”.

Срещата започна с лекция на д-р Мария Папазова (диетолог), която насочи вниманието на хората за “ХОЛИСТИЧНИЯТ ПОДХОД В МЕДИЦИНАТА И В ЛЕЧЕНИЕТО НА БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ”.

IMG_20130622_132933

По време на презентацията бяха обсъдени теми като Интегративната медицина – Медицината на бъдещето, ЕВОЛЮЦИЯ НА ГЕНЕТИКАТА В ЕПИГЕНЕТИКА, Здравето и  съвременната екологична обстановка, КОИ СА 7-те СКРИТИ “ЕКОДИАГНОЗИ “, ХРОНИЧНО КЛЕТЪЧНО ГЛАДУВАНЕ, ХРОНИЧНО СМЪРТОНОСНО ОБЕЗДВИЖВАНЕ. д-р Папазова обърна внимание, че основния епигенетичен проблем е СТРЕСА и как да се справяваме с него. Акцентира се върху СЪВРЕМЕННА ХРАНИТЕЛНА ПАРАДИГМА и важните акценти за правилно хранене. д-р Папазова направи КРАТЪК ХОЛИСТИЧЕН АНАЛИЗ НА БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ и ОСНОВНИ ХОЛИСТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА. Внимание в края на презентацията се обърна на 12-те соли на живота. Презентацията на д-р Мария Папазова може да свалите от този линк (достъпна за членовете на сдружението).

Важно! Ако сте членове на сдружението и нямате достъп, може да подадете заявка на този линк. След одобрение ще имате достъп до всички материали на сайта, чрез username и парола, които автоматично ще ви се изпратят на email.

IMG_20130622_162850

Втората част на форума продължи с д-р Николай Николов (ревматолог). Лекцията, която протече под формата на въпроси и отговори започна с обяснения на основните методи за лечение на хроничната болка при болестта на Бехтерев. Акцентира върху проблемите свързани с работата на ревматолозите и предизвикателствата пред които са изправени. Обясниха се основните препоръки разписани в Брюкселската декларация и позитивите, които този Европейски документ може да донесе при правилното прилагане от страна на държавата. д-р Николов акцентира върху изключително дългото време, което отнеме за диагностициране на болестта на Бехтерев (между 5 и 8 години), като подчерта, че главна роля за намаляване на този дълъг процес може да изиграе образоваността на личните лекари при разпознаване на хроничната болка. Необходимо е при наличие на симптоми и индикации за хронична болка, общо практикуващите лекари да изпращат хората на консултация първо при специалист ревматолог.
При провеждане на лечение на вече доказан спондилит е нужно държавата да осигури необходимите прегледи и изследвания, като това може да се получи чрез промяна на действащите правила за диспансеризация.
В края на лекцията се дискутираше темата за биологичните медикаменти, които в последното десетилетие са най – успешната медикаментозна терапия в борбата с възпалителния процес при болестта на Бехтерев.

Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев изказва своите благодарности на д-р Мария Папазова и д-р Николай Николов за професионализма и вниманието, с което ни информираха за механизми, с които да подобрим качеството си на живот. Очакваме с нетърпение бъдещи срещи, на които по същия начин да споделят опита си.

IMG_20130622_164931

Участниците във форума си обещаха да се съберат отново в област Габрово през 2014 година.

В очакване на следващата среща с много надежда и усмивки.

БСБББ – АС