Роля на психологията при справяне с хронична болест като болест на Бехтерев

psychologyВъпрос:

Каква е ролята на психологията на здравето, социалните интервенции и поведенческата медицина в справянето с хронично прогресиращо заболяване като болест на Бехтерев?

Отговор:

Човек, страдащ от спондилит (болест на Бехтерев), се нуждае и заслужава намесата на здравната психология, за да се научи как активно да се справя и максимизира качеството си на живот.  През последните няколко години  наблюдаваме значително подобрение по отношение биологичното лечение на ревматичните заболявания, което дава надежда за бъдещето. Иначе казано, подлежащото заболяване все още присъства. От друга страна, биологичните лекарства могат да направят толкова много, но те не могат да се справят с всички проблеми. Това е огромна нужда.

Въпрос:

Какво би могло да се направи?

Отговор:

Има спектър от възможности в помощ на пациентите с ревматични заболявания за справяне с проблемите, много от които могат да станат част от начина на живот на пациента. Например, проучване е показало, че медитацията и тай- чи могат да имат мощен положителен ефект върху болката и възпалението при ревматичните заболявания.

Въпрос:

В един идеален свят как тези услуги биха достигали до пациента?

Отговор:

В идеалния случай всички грижи биха били предоставяни мултидисциплинарно в рамките на една единствена клиника, от екип експерти- включително здравни психолози. По този начин уникалните решения биха били адаптирани към уникалните проблеми, засягащи популацията със спондилит- биомедицински, социални и други грижи.

Въпрос:

Кои са актуалните бариери пред постигането на идеални грижи?

Отговор:

Достъпът до грижи е изпълнен с проблеми. Дори при най- добри обстоятелства- ако пациентът има здравна застраховка, осигуряваща здравен психолог, има трудности при достъпа. Много често се налага грижите да се осигуряват на различни места, което спъва сътрудничеството между ревматолога и психолога, които се грижат за пациента. Нещо повече, често е много трудно да се оторизира реимбурсацията на подобни услуги, което означава, че често пъти на конкретните специалисти просто не се плаща. Дори и в съзнанието на добре информираните хора психичното здраве често се бърка с психичната болест, което създава значителна бариера пред достъпа до поведенческа терапия. Друг проблем е, че лекарите често пъти са ограничени от времето, с което разполагат и не осъществяват адекватен контакт с пациента, на базата на който да могат да разпознаят нуждата от подобни интервенции или да подценяват тяхната ценност.

Въпрос:

Какви са семейните проблеми и дали би било от полза интервенцията в семейството?

Отговор:

Да, наистина. При ревматичните заболявания има рискове за брака. Например, честотата на разводите при ревматоиден артрит е по- висока от националното ниво. Семейството може да оказва подкрепа, но това води до претоварване. Работата със семействата може да помогне в изграждането на успешни механизми за засилване на оптимизма и надеждата за бъдещето.

Въпрос:

Кои са основните проблеми, при които здравната психология и поведенческата медицина може да са от най- голяма полза?

Отговор:

Има проблеми с болката, промени в настроението, нарушения на съня и самооценката. Когато човек е активен участник в решаването на тези проблеми и има здравословни възгледи и перспектива, самооценката се подобрява и в качеството на живот присъстват надежда и оптимизъм.

=====

Изследванията на DR. PERRY M. NICASSIO са насочени към приспособителните процеси на  хората с хронични заболявания и разработването и оценката на поведенческа терапия и интервенции при хора с ревматоиден артрит, хронична болка и разстройства на съня. Dr. Nicassio е главен съ- редактор на книгата „Справяне с хроничната болест: Биопсихосоциалният подход на Dr. Nicassio “  издадена от Американската психологическа асоциация (1995). Голяма част от неговата работа е фокусирана върху приноса на вярванията и убежденията относно болестта към депресията и изхода за здравето при хора с автоимунни заболявания като ревматоиден артрит и лупус.  Миналата и настоящата работа на Dr. Nicassio’ s  в тези области са подпомогнати от грантове от Националния институт по артрит и мускулно- скелетни и кожни заболявания- National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases.

Източник: Spondylitis Asociation of America (SAA)

=================

БСБББ – АС, екип “Превод на чужда литература” – А.Г, Е.Ч.


Comments

One response to “Роля на психологията при справяне с хронична болест като болест на Бехтерев”

  1. Стела Станчева Avatar
    Стела Станчева

    Здравейте,
    Може ли да ми кажете от къде мога да намеря книгата Справяне с хроничната болест: Биопсихосоциалният подход на Dr. Nicassio “.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *