Семинар – обучение на хора с болест на Бехтерев и ревматоиден артрит – Шумен 2012

Д-р Стоян Тодоров – ревматолог, началник на отделение по ревматология в МБАЛ – Шумен проведе семинар на 17.10.12г. с част от хората лекувани с биологични средства при заболяванията – Анкилозиращ спондилит (болест на Бехтерев) и Ревматоиден артрит.

Обучението се състоя от теоретична част /презентация/ и от практическа част. На семинара присъстваше и втория лекар – ревматолог от този екип- д-р В.Симеонова.

Целта на семинара е натрупване на знания в хората, водещи до правилно лечение с нови за България медикаменти, възможностите и необходимото комбиниране с друга базисномодифицираща терапия, странични ефекти, профил на безопасност, мониториране, водене на документация.

Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев изказва своята благодарност на д-р Стоян Тодоров и неговият екип за всеотдайната работа в борбата за подобряване на правилната информираност и качество на живот на всички хора с нашите проблеми.
Надяваме се тази практика да продължи, защото тези срещи са важни за всички нас – хора и лекари.