Съобщение до медиите – 16.04.2013

СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТ НА БЕХТЕРЕВ

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС НА ХОРА С РЕДКИ БОЛЕСТИ

АСОЦИАЦИЯ „ХИПОФИЗА“ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ С РЕВМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

 ДИРЕКТОРЪТ НА  ДИРЕКЦИЯ ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА   Г-ЖА НИНА ПЪРВАНОВА  ГОВОРИ НЕИСТИНИ ИЛИ НЕ ЗНАЕ КАКВО СЕ СЛУЧВА В ДИРЕКЦИЯТА КОЯТО РЪКОВОДИ ПО ПОВОД ТВЪРДЕНИЯТА  И В РЕПОРТАЖ ПО БТВ ОТ 03 АПРИЛ Т.Г. ЗА ЗАБАВЯНЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ПРОТОКОЛИ ЗА СКЪПОСТРУВАЩИ ЛЕКАРСТВА

Потресени сме от поредния опит на ръководството на НЗОК вместо да потърси решение на проблема със забавянето на протоколите за отпускане на животоспасяващи и животоподдържащи лекарствени продукти да отрича неговото съществуване и то в ефира на национална телевизия. Твърдението на Г-жа Първанова, че няма забавени протоколи и няма постъпили жалби в Национална здравноосигурителна  каса, показва че тя или не знае какво се случва в подопечната и дирекция, или лъже. И в двата случая, това не говорят добре за начина по който се ръководи тази институция.

Прилагаме списък със забавени протоколи, както и сигнали за проблема подадени от Национален алианс на хора с редки болести, Сдружение на болните от Болест на Бехттерев и Организация на пациентите с ревматологични заболявания. В тях освен сигнали за съществуващите проблеми са дадени и конкретни предложения как тези проблеми да бъдат решени. НЗОК дори не е изпълнила законния си ангажимент в едномесечен срок да отговори на тези писма.

Процедурата по издаване  на протоколите е изключително тежка за пациента  и неговото семейство и е изпълена от НЗОК по начин в който е изключено използването на всякави съвременни технологии. Вместо документите да се сканират в РЗОК и да се подпишат с електронен подпис от консултантите и съответните служители в НЗОК и така в рамките на ден-два пациента да получи протокола си (което ще струва на Здравна каса около 400 – 500 лева за закупуване на електронни сертификати на консултантите и служителите)  документите пътуват от районните каси в  цялата страна до София, консултантите посещават НЗОК, бумагите преминават през няколко отдела на институцията, след което пътуват обратно до РЗОК . Процедура отнемаща време и значителен човешки ресурс. С въвеждането на съвременни технологии ще се постигне така желаният от Г-жа Първанова, а даже  и много по-добър  от сегашният контрол върху разходите за скъпоструващите медикаменти.

Нелепо е и обяснението  на Г-жа Първанова, че забавяне на протоколите може да се случи, когато издадените от комисията в  лечебните заведения протоколи не са изрядни и се налага някаква промяна или добавяне на изследване. Това означава че пациентът (става дума за генетични и хронични заболявания при които вероятността  пациента да се е излекувал би била медицинско чудо) се санцкионира с прекъсване на лечението заради грешка на лекар или администратор от болничното заведение.

Призоваваме ръководството на НЗОК да намери решение на този дългогодишен проблем, тъй като прекъсването на лечението  не само води до влошаване на здравословното състояние на пациентите, а и до смърт и последващи разходи които същата институция следва да плати за лечение на възникналите усложнения.

Нашите предложения, които неколкократно сме внасяли в НЗОК, но до момента не са били чути са следните:

Проблем № 1: Цялата процедура по получаването на лекарства за редки болести и лекарства за лечение на серопозитивен ревматоиден артрит, псориатичен артрит, ювенилен артрит и анкилозиращ спондилит  отнема повече от месец, което води до възможно прекъсване на лечението на пациентите от 20 до 30 дни на всеки шест месеца. Заложените 30-/60-дневни нормативни срокове за обработка на протоколи от НЗОК се увеличават допълнително с времето, необходимо за минаване на специализирана лекарска комисия, технологичното време за обработка и изпращане на документи, получаването на рецепта от ОПЛ и доставянето на медикаментите в аптеките. Няма заложени санкции, ако този срок бъде надвишен, макар че такова забавяне може сериозно да повлияе на здравето на пациентите. На всеки 6 месеца болните трябва да извършват следните действия, за да им се продължи достъпа до лекарства:

– извършване на изследвания – стават готови до 5-7 дни

– издаването на протокол от специализирана лекарска комисия – няма фиксирани дати, а при пациентите с ревматоиден, псориатиен, ювенилен артрит и анкилозиращ спондилит такива комисии има само в 3 града в страната – София,Пловдив и Варна. Повечето пациенти са успели да преминат комисия в рамките на до 7 дни

– подаване на документи в РЗОК

– транзитно време за изпращане на документите от РЗОК до НЗОК – нормативно определено до 5 дни)

– свикване на комисия за разглеждане на протоколите от НЗОК (срокът нормативно е определен до 30 дни)

– технологично време за обработка на протоколите – не е определен нормативно, на практика стига до 10 дни

– връщане на протоколите от НЗОК в РЗОК – 1- 2 дни

– време, през което РЗОК да уведоми пациента, че е допуснат до лечение – 1-3 дн, в зависимост дали ще го направи по телефона  или по пощата

– пациентът лично или чрез пълномощник получава заверения си протокол от РЗОК

– пациентът посещава личния си лекар, който изписва рецепта за лекарството – 1 ден

–  пациентът представя протокола и рецептата в аптеката – понеже лекарствата са редки и скъпи, те не се поддържат в наличност, а след получаването на протокола, аптеката подава заявка към дистрибутора на медикамента, който да й го достави – от 3 до 10 дни

 За новодиагностицирани пациенти процедурата по изготвяне на необходимите изследвания и обработката на документите в НЗОК отнема до четири месеца.

Предложение: Да бъдат променени чл.54 ал. 2 и чл. 56 ал. 1 и 2 от Правилника за устройството и дейността на НЗОК, като срокът на заверка на протоколите от НЗОК за започване и продължаване на лечението да бъде намален на 15 дни, а срокът за получаването на документите от пациента, след свикването на комисията, да бъде фиксиран на 3 дни. Този срок да започва да тече от деня в който протоколът е входиран в РЗОК и да приключва в деня, в който пациента е надлежно известен да получи заверения документ.  НЗОК да носи отговорност при неспазване на тези срокове. Още при следващото събрание на Надзорния съвет на НЗОК  да бъде гласувана горепосочената промяна в Правилника. Или да се осигури възможност да се подават документи в РЗОК след получаването на лекарствата по протокола за 5-тия месец от него, с прилагане на копие от действащия протокол. Оригиналът ще бъде върнат в РЗОК при получаване на новия протокол за следващите 6 месеца. Така ще се гарантира навременното получаване на медикаменти от пациентите.

Проблем № 2: Пациентите трябва да посещават ежемесечно ОПЛ само за издаване на рецепта.Някои от пациентите са трудноподвижни, а за някои чакането пред лекарския кабинет носи сериозна опасност от заразяване и допълнително удължава времето, нужно за получаване на лекарства. ОПЛ не могат да извършат адекватно проследяване на състоянието на пациента, не могат да коригират дозата на медикаментите, затова е излишно да бъдат посещавани толкова често. Честото посещение на ОПЛ не може да служи като превантивна мярка срещу получаването на лекарства от името на починали пациенти, поради ежедневното получаване на информация от ГРАО от аптеките.

Предложение: Да се прилага чл.27 ал.1 т.2 от Наредба N 4 от 4 март 2009 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени средства, съгласно който за лекарствени средства за лечение на хронични заболявания могат да бъдат изписвани рецепти за срок от 90 дни. Да се коригира Приложение N 1  на Позитивния лекарствен списък, указващ режима на изписване на медикаментите.

Имаме готовност и желание за среща на която да обсъдим с г-жа Нина Първанова направените от нас предложения за преодоляване на проблемите.

 

За Сдружение на болните от Болест на Бехтерев – Живко Янков

За Асоциация Хипофиза и Национален алианс на хора с редки болести – Ваня Добрева

За Организация на пациентите с ревматологични заболявания – Боряна Ботева