ТЕЛК дискриминира пациенти заради липса на техника

ТЕЛК не взема под внимание рентгенови снимки, които пациентите предоставят на диск. За това алармираха пациенти и лекари в Българското сдружение на болните от болест на Бехтерев. Пациент с това заболяване се е явил на редовен преглед в Комисията и е предоставил рентгенова снимка на компютърен диск. Представителите на ТЕЛК, обаче, са заявили, че не разполагат с компютър, на който да разгледат снимката. В резултат на това не са били зачетени и уврежданията, които болният е получил. Предстои преразглеждане на случая от НЕЛК.
Все повече кабинети за рентгенография предпочитат да използват дискове, вместо фотографска плака при рентгеновите снимки. Не всички ТЕЛК-комисии, обаче, са снабдени със съответната техника, за да могат да разчитат изследването. Въпреки това, ТЕЛК не споменава в изискванията си под каква форма пациентът да носи рентгеновата снимка. Последствията са свързани с неадекватна преценка на състоянието на пациента, а обжалването пред НЕЛК отнема време и ресурс, както на болния, така и на институциите.
Предстои Българското сдружение на болните от болест на Бехтерев да предприеме действия за разрешаването на проблема.


Comments

One response to “ТЕЛК дискриминира пациенти заради липса на техника”

 1. Божидар Ивков Avatar
  Божидар Ивков

  Прави са в ТЕЛК. Снимката трябва да бъде изрисувана на каменен блок – а’ла Флийнстоун.
  А ако трябва да бъда сериозен, БСБББ трябва да се заеме (май това е единсвтената НПО на хора с увреждания, която прави нещо за членовете си) и с решаването на един друг, поне според мен много, сериозен проблем.
  Обърнете внимание: в ЕР на ТЕЛК се вписва например 87% трайно намалена работоспособност.
  Пълен и тотален кретенизъм, но по-лошото е, че това е етикет (процес на етикетиране), дискриминация и – в крайна сметка – стигматизация на всеки човек, явил се на ТЕЛК. Проблемът произтича от това, че няма дефиниция на понятието “работоспособен”, а ТЕЛК изчислява някакви проценти само и единствено на основата на биофункционални критерии. А това не е вярно. НЕ Е ВЯРНО.
  Работоспособен за какво? Възможно ли е един човек, завършил право, философия или нещо друго, да бъде стругар, миньор и т.н.? Може би да, а може би не? (Не подценявам нито една професия. Всеки труд е достоен за уважение).
  Работоспособността е социално конструирана категория и е свързана с равнище на образование, професионална квалификация и натрупан професионален опит, с инфраструктура, както и с редица други социално контекстуални фактори. Между всички тях място и роля имат и биофункционалните характеристики на индивида. Най-малкото човек е биосоциално същество.
  И така, аз не съм човек с трайно намалена работоспособност. Подобна дискриминация и стигматизация трябва да бъде премахната.
  Ако питате мен (макар че никой не го прави и по-добре) цялата система за експертиза на инвалидността е толкова безумна, тъпа и неадекватна – примерът с рентгеновата снимка на CD е показателен, че в крайна сметка се налага системата на здравеопазването на бъде защитавана от част от хората работещи в нея – ДА ОПАЗИМ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТ ЛЕКАРИТЕ – МЕДИЦИНСКИ АДМИНИСТРАТОРИ.
  Всъщност всичко е много “простичко” – ТЕЛК, като част от “реформираната” здравна система и медицина, е само един от инструментите за доминация на лекарите над пациентите, и за социален контрол над тях. Всеки може да не е съгласен, особено медицинските работници, най-вече работещите в ТЕЛК. На тях препоръчвам да прочетат Айвън Илич и неговата медицинска Немезида.
  Желая успех на БСБББ в битката с ТЕЛК

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *