ТЕЛК не взема под внимание рентгенови снимки, които пациентите предоставят на диск. За това алармираха пациенти и лекари в Българското сдружение на болните от болест на Бехтерев. Пациент с това заболяване се е явил на редовен преглед в Комисията и е предоставил рентгенова снимка на компютърен диск. Представителите на ТЕЛК, обаче, са заявили, че не разполагат с компютър, на който да разгледат снимката. В резултат на това не са били зачетени и уврежданията, които болният е получил. Предстои преразглеждане на случая от НЕЛК.
Все повече кабинети за рентгенография предпочитат да използват дискове, вместо фотографска плака при рентгеновите снимки. Не всички ТЕЛК-комисии, обаче, са снабдени със съответната техника, за да могат да разчитат изследването. Въпреки това, ТЕЛК не споменава в изискванията си под каква форма пациентът да носи рентгеновата снимка. Последствията са свързани с неадекватна преценка на състоянието на пациента, а обжалването пред НЕЛК отнема време и ресурс, както на болния, така и на институциите.
Предстои Българското сдружение на болните от болест на Бехтерев да предприеме действия за разрешаването на проблема.

Recommended Posts

1 Comment

 1. Прави са в ТЕЛК. Снимката трябва да бъде изрисувана на каменен блок – а’ла Флийнстоун.
  А ако трябва да бъда сериозен, БСБББ трябва да се заеме (май това е единсвтената НПО на хора с увреждания, която прави нещо за членовете си) и с решаването на един друг, поне според мен много, сериозен проблем.
  Обърнете внимание: в ЕР на ТЕЛК се вписва например 87% трайно намалена работоспособност.
  Пълен и тотален кретенизъм, но по-лошото е, че това е етикет (процес на етикетиране), дискриминация и – в крайна сметка – стигматизация на всеки човек, явил се на ТЕЛК. Проблемът произтича от това, че няма дефиниция на понятието “работоспособен”, а ТЕЛК изчислява някакви проценти само и единствено на основата на биофункционални критерии. А това не е вярно. НЕ Е ВЯРНО.
  Работоспособен за какво? Възможно ли е един човек, завършил право, философия или нещо друго, да бъде стругар, миньор и т.н.? Може би да, а може би не? (Не подценявам нито една професия. Всеки труд е достоен за уважение).
  Работоспособността е социално конструирана категория и е свързана с равнище на образование, професионална квалификация и натрупан професионален опит, с инфраструктура, както и с редица други социално контекстуални фактори. Между всички тях място и роля имат и биофункционалните характеристики на индивида. Най-малкото човек е биосоциално същество.
  И така, аз не съм човек с трайно намалена работоспособност. Подобна дискриминация и стигматизация трябва да бъде премахната.
  Ако питате мен (макар че никой не го прави и по-добре) цялата система за експертиза на инвалидността е толкова безумна, тъпа и неадекватна – примерът с рентгеновата снимка на CD е показателен, че в крайна сметка се налага системата на здравеопазването на бъде защитавана от част от хората работещи в нея – ДА ОПАЗИМ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТ ЛЕКАРИТЕ – МЕДИЦИНСКИ АДМИНИСТРАТОРИ.
  Всъщност всичко е много “простичко” – ТЕЛК, като част от “реформираната” здравна система и медицина, е само един от инструментите за доминация на лекарите над пациентите, и за социален контрол над тях. Всеки може да не е съгласен, особено медицинските работници, най-вече работещите в ТЕЛК. На тях препоръчвам да прочетат Айвън Илич и неговата медицинска Немезида.
  Желая успех на БСБББ в битката с ТЕЛК


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *