Обовено на 26.05.2020г.

Извадка от НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА

Раздел ХХIII

Заболявания на опорно-двигателния апарат

6. Болест на Бехтерев (анкилозиращ спондилоартрит):

6.1. ранен стадий (независимо от локализацията – гръбначен стълб и периферни стави), без функционални нарушения и без оплаквания в хода на лечението: 10%

6.2. централна форма* (ангажиране на шиен, торакален и лумбален отдел на гръбначния стълб):

 • * снимка показва областите, които трябва да са засегнати, за да се класифицира като централна форма (шиен + торакален + лумбален). Само и единствено, ако и трите области са засегнати се приема, че има централна форма.

6.2.1. начално развитие с лек функционален дефицит: 40%

6.2.2. при ограничение на движението в засегнатите отдели на гръбначния стълб, без кифоза и лордоза: 71%

6.2.3. при липса на движение, с оформена кифоза и лордоза: 95%

Забележка 2. В съображението влизат функционалните дефицити от страна на опорно-двигателния апарат, сърдечно-съдовата и дихателната система, оценени в съответните части на таблицата.

6.3. Гръбначно-периферна форма. Оценката на окончателния процент трайно намалена работоспособност се изчислява, като се вземат предвид процентите, отразени в т. 4 и 6.2.

4.1. първи рентгено-анатомичен: 10%
4.2. втори рентгено-анатомичен стадий: 20%
4.3.трети рентгено-анатомичен стадий с възпалителна активност и леко изразен ортопедичен функционален дефицит, обусловен от заболяването – 50%
4.3.1. трети рентгено-анатомичен стадий с трудно овладяваща се възпалителна активност и умерен ортопедичен функционален дефицит, обусловен от заболяването – 75%;
4.4.четвърти рентгено-анатомичен стадий (сублуксации, фиброзна и костна анкилоза, мускулна атрофия) и тежък ортопедичен функционален дефицит на засегнатите стави – 95%.

Допълнителни обяснения:

 1. Видове форми на Бехтерев

  1. централна форма – оплакванията и промените са само от гръбначния стълб
  2. ризомиелична форма – оплакванията и промените са в гръбнака и “близките” стави (тазобедрени и раменни).
  3. гръбначно – периферна форма – оплакванията и промените са от гръбнака и периферните стави на ръцете и/или краката (лакътни, гривнени, малки стави на дланите и пръстите, съответно – коленни, глезенни, малките стави на стъпалата и пръстите, като промените са асиметрични).
  4. скандинавска форма – оплакванията и промените са от гръбнака и симетрично от малките стави на ръцете и/или краката , сходни с тези при ревматоиден артрит.
  5. висцерална форма – описаните извънгръбначни и извънставни прояви от страна на очите, сърцето , белите дробове и бъбреците. Срещат се рядко, предимно при забавено диагностициране и лечение и продължително развитие на болестта.
 2. Стадий на болест на Бехтерев

  1. I стадий – при ренгеновото изследване липсват ставни промени или се установява леко изразено разреждане на структурата на костите на възпалените стави (остеопороза)
  2. II стадий – горните промени и леко увреждане на ставния хрущял. Изразява се със стеснение на ставната междина – разстоянието между костите на на възплалените стави.
  3. III стадий – горните промени и наличие на кисти и ерозии по ставния ръб на костите на възпалителните стави.
  4. IV стадий – вкостяване на вътреставните структури (фиброзни и костни анкилози) и вследствие от него – сковаване на ставата и невъзможност за активно (по желение на болния) и пасивно (под външно въздействие) движение на ставата.
 3. Методически указания на НЕЛК за измерване

Препратка към НМЕ от сайт на НОИ.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *