Categories
Новини

ТЕЛК при болест на Бехтерев

Извадка от НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА

Раздел ХХIII

Заболявания на опорно-двигателния апарат

6. Болест на Бехтерев (анкилозиращ спондилоартрит):

6.1. ранен стадий (независимо от локализацията – гръбначен стълб и периферни стави), без функционални нарушения и без оплаквания в хода на лечението: 10%

6.2. централна форма* (ангажиране на шиен, торакален и лумбален отдел на гръбначния стълб):

 • * снимка показва областите, които трябва да са засегнати, за да се класифицира като централна форма (шиен + торакален + лумбален). Само и единствено, ако и трите области са засегнати се приема, че има централна форма.

6.2.1. начално развитие с лек функционален дефицит: 20 – 40%

6.2.2. при ограничение на движението в засегнатите отдели на гръбначния стълб, без кифоза и лордоза: 50 – 70%

6.2.3. при липса на движение, с оформена кифоза и лордоза: 71 – 100%

Забележка 2. В съображението влизат функционалните дефицити от страна на опорно-двигателния апарат, сърдечно-съдовата и дихателната система, оценени в съответните части на таблицата.

6.3. Гръбначно-периферна форма. Оценката на окончателния процент трайно намалена работоспособност се изчислява, като се вземат предвид процентите, отразени в т. 4 и 6.2.

4.1. първи рентгено-анатомичен: 10 %
4.2. втори рентгено-анатомичен стадий: 20 %
4.3. трети рентгено-анатомичен: 30 – 50 %
4.4. четвърти рентгено-анатомичен стадий (сублуксации, фиброзна и костна анкилоза, мускулна атрофия): 60 – 100 %

Допълнителни обяснения:

 1. Видове форми на Бехтерев

  1. централна форма – оплакванията и промените са само от гръбначния стълб
  2. ризомиелична форма – оплакванията и промените са в гръбнака и “близките” стави (тазобедрени и раменни).
  3. гръбначно – периферна форма – оплакванията и промените са от гръбнака и периферните стави на ръцете и/или краката (лакътни, гривнени, малки стави на дланите и пръстите, съответно – коленни, глезенни, малките стави на стъпалата и пръстите, като промените са асиметрични).
  4. скандинавска форма – оплакванията и промените са от гръбнака и симетрично от малките стави на ръцете и/или краката , сходни с тези при ревматоиден артрит.
  5. висцерална форма – описаните извънгръбначни и извънставни прояви от страна на очите, сърцето , белите дробове и бъбреците. Срещат се рядко, предимно при забавено диагностициране и лечение и продължително развитие на болестта.
 2. Стадий на болест на Бехтерев

  1. I стадий – при ренгеновото изследване липсват ставни промени или се установява леко изразено разреждане на структурата на костите на възпалените стави (остеопороза)
  2. II стадий – горните промени и леко увреждане на ставния хрущял. Изразява се със стеснение на ставната междина – разстоянието между костите на на възплалените стави.
  3. III стадий – горните промени и наличие на кисти и ерозии по ставния ръб на костите на възпалителните стави.
  4. IV стадий – вкостяване на вътреставните структури (фиброзни и костни анкилози) и вследствие от него – сковаване на ставата и невъзможност за активно (по желение на болния) и пасивно (под външно въздействие) движение на ставата.
 3. Методически указания на НЕЛК за измерване

Приложение3477299529292071724

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *