Тромави процедури за отпускане на лекарства

Пътуваме, защото сме здрави, не работим, но се опитваме да бъдем полезни граждани на България въобще, плащаме си всичко.

А то да е само обикалянето и чакането. По-лошото е, че докато тече тежката процедура, болните остават без лечение. Месец, два. Никога не се знае. А би могло да стане по-лесно.

Болни прекъсват с месеци лечението си заради тромавите процедури за отпускане на лекарства от Здравната каса. Пациенти на скъпоструващо лечение днес описаха ненужно дългия път до лекарствата, което им коства много усилия.

Затова от години настояват пред касата да въведе електронна обработка на протоколите за лекарства. От касата, обаче, обясняват, че не са готови за подобни нововъведения.

Ако някой е тежко болен и трудно-подвижен, ако ежедневно се бори с болката и изолацията, винаги може да стане и по-трудно.

Казва се административна процедура за достъп до скъпоструващо лечение. Дълга процедура. Излишно дълга. С две комисии, в които често едни и същи хора прехвърлят едни и същи документи, които пък дълго се придвижват между институциите. Процедура с много чакане и непрекъснато пътуване. Особено на болните от провинцията.

zhivko_bnt

М. Ч. – Пътувате?
Живко Янков – председател на УС на сдружение на болните от Бехтерев: Пътуваме, защото сме здрави, не работим, но се опитваме да бъдем полезни граждани на България въобще, плащаме си всичко.

А то да е само обикалянето и чакането. По-лошото е, че докато тече тежката процедура, болните остават без лечение. Месец, два. Никога не се знае. А би могло да стане по-лесно.

Живко Янков: Системата може да се оптимизира първо с електронното проследяване, с електронното подаване на документи, с електронните анализи.
М. Ч. – Което може да стане веднага, така ли?
Янков: Веднага може да стане, единствено се изискват умения, желания.

Въпреки електронните досиета и онлайн отчета на всички болници в страната, от касата смятат, че няма какво да оптимизират.

Д-р Величка Стаменова – р-л на комисията по скъпоструващо лечение, НЗОК: На този етап, поради това че не съществува електронен обмен на информация, няма как да се заобиколи този път на контрола.

Д-р Стойчо Кацаров – Център за защита правата в здравеопазването: Истината е, че правилата са създадени с цел да ограничат употребата на скъпоструващи лекарства.

Защото тромавите процедури със сигурност не гарантират качествен контрол. Както са установили, другите в Евросъюза. А у нас болните минават през това изпитание на всеки шест месеца.

Автор: Мария Чернева, БНТ, 10.10.2013г.