12 години сдружение

Преди 12 години беше създадено сдружението. Изразяваме своята благодарност на всички хора, които са подкрепяли хората с болест на Бехтерев в преследване на целта за по-добър живот. Основна емоция през всичките тези години е споделянето на опит, обмян на информация и по-ранно диагностициране. Сега, както и през всичките тези 12 години продължаваме да работим, срещаме и споделяме.

Дори и на един човек да спестим години неясна диагноза или живот в болка без да знае защо и каква е причината е достатъчно.

Тези 12 години създадоха много приятелства и партньорства. Много хора са ангажирани и са били ангажирани в преодоляване на пречките хората с болест на Бехтерев да бъдат разбрани, подкрепени и уверени в пътя напред. Изказваме благодарност на всички, които са били до сдружението и са подкрепяли нашите проекти и инициативи. Продължаваме напред, защото няма нищо по-ценно от това да бъдеш част от едно общество, където целта е преодоляване на бариерите, самотата и неизвестността.

Честит празник на всички хора, които са свързани със сдружението, хората с болест на Бехтерев и приятели. Продължвайте да бъдете до нас.

За мен лично, датата 23.11.2009 винаги ще остане в сърцето ми като момент, който промени живота ми. Разбрах, че не съм сам.

Живко Янков, председател на УС БСБББ-АС