[195 / 17.01.2015] Писмо относно промени в кп 241 и 244 в НРД 2015

Изх. № 195 / 17.01.2015г.

ДО НАДЗОРЕН СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДО Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО Д-Р РУМЯНА ТОДОРОВА
УПРАВИТЕЛ НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДО Д-Р ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ДО ПРОФ. ТРОЙЧО ТРОЕВ
НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

ДО ПРОФ. РАШО РАШКОВ
НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

ДО ПРОФ. РУМЕН СТОИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

КОПИЕ ДО ПРОФ. Д-Р СТОЯН ТОНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО ИВАН ДИМИТРОВ
ФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТСКИ ФОРУМ

КОПИЕ ДО Д-Р СТАНИМИР ХАСЪРДЖИЕВ
НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

КОПИЕ ДО ПЛАМЕН ТАУШАНОВ
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ПАЦИЕНТА

КОПИЕ ДО ПЕТКО КЕНАНОВ
КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО

КОПИЕ ДО ПЛУМЕЛИНА МИЧЕВА
“СБР-НК” ЕАД

КОПИЕ ДО ДОЦ. ТАТЯНА АНГЕЛЕНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

ОТНОСНО: ПРОМЕНИ В КП № 241 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА И КП № 244 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ, ВПИСАНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ №16 „КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ“ КЪМ ДОГОВОР № РД-НС-01-2 от 29.12.2014 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЕМИ И ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ ЗА 2015 г. МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

 

         

Уважаеми г-н Министър,

Уважаема г-жо Управител,

Уважаеми представители в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса,

Уважаеми д-р Райчинов,

 

Считаме, че промените, записани в кп № 241 и 244 в НРД 2015, са израз на социална несправедливост към хората с болест на Бехтерев в България. Намираме предложенията за промени като знак за грешно разбиране в инструментите, които са необходими за лекуване на хронични инвалидизиращи заболявания. Записаните текстове категирично налагат администравни пречки за запазване на нашето физическо, психическо и социално здраве.

Нашето становище като хора, които всеки ден се борят с инвалидизиращите последствия на болестта на Бехтерев, е , че занимащите се със здравеопазване в България е задължително да се стремят към увеличаване на периода, подобряване на условията и достъпа за провеждане на професионална медицинска рехабилитация.

Физикалната и рехабилитационна медицина в най-пълна степен обезпечава промотивните и профилактични задачи на здравеопазната система. Това я прави най-ефективната и ефикасна, не само от медицинска, но и от финансова гледна точка медицинска дейност. Превенцията на здравите хора е по-добра инвестиция от лечение на вече възникнали заболявания, тъй като всеки лев, вложен за превенция, се възвръща до 35 пъти, т.е. възвращаемостта от нея е 3500%. Всички високоцивилизовани страни развиват с успех превантивната медицина и здравословното състояние на населението им е много добро.

Приложени навреме и по правилата за добра медицинска практика, методите на физикалната терапия и рехабилитация значително понижават разходите за медикаменти, с което допълнително оптимизират лечебния процес.

Настояваме да се отменят промените на текстовете, записани в кп № 241 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система“ и кп № 244 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат“, вписани в приложение №16 „Клинични пътеки“ към договор № РД-НС-01-2 ОТ 29.12.2014г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз.

Считаме, че така разписани, текстовете в горепосочените клинични пътеки ще влошат механизмите, с които хората с болест на Бехтерев контролират развитието на заболяването, инвалидизирането и качеството на живот.

Уважаеми проф. Троев,

Настояваме в качеството Ви на национален консултант „Физикална и рехабилитационна медицина“ да изпратите становище до Българския лекарски съюз и Надзорния съвет на Националната здравеноосигурителна каса за горепосочените промени в кп № 241 и кп № 244.

Уважаеми проф. Рашков,

Настояваме в качеството Ви на национален консултант „Ревматология“ да изпратите становище до Български лекарски съюз и Надзорния съвет на Националната здравеноосигурителна каса за горепосочените промени в кп № 241 и кп № 244.

Уважаеми проф. Стоилов,

Настояваме в качеството Ви на председател на Управителния съвет на Българското дружество по ревматология да изпратите становище до Българския лекарски съюз и Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса за горепосочените промени в кп № 241 и кп № 244.

 

Разчитаме на Вашата отговорност към здравето ни.

За нас утре може да е късно.

 

С уважение,

инж. Живко Янков
(председател на УС БСБББ – АС)

[download id=”67″]