[201 / 27.05.2015] – Писмо до НОИ oтносно oтказани болнични листи от НОИ поради сгрешен МКБ код за болест на Бехтерев – М45.0

Изх. № 201 / 27.05.2015г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН

ДО
УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ

ДО
ПОДУПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Г-ЖА ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА-НАЧЕВА

КОПИЕ ДО
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

КОПИЕ ДО
УПРАВИТЕЛ
НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ

КОПИЕ ДО
НАДЗОРЕН СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

 

Относно: Отказани болнични листи от НОИ поради сгрешен МКБ код за болест на Бехтерев – М45.0

 

Уважаеми г-н Ивайло Калфин,
Уважаеми г-н Бисер Петков,
Уважаема г-жо Весела Караиванова – Начева,

 

Обръщаме се към Вас по повод сигнали за отказани болнични листи за проведена рехабилитация от членове на сдружението по клинична пътека 241.

Считаме за неправилно да се отказват болнични листи, поради причини, „кодът на диагнозата липсва в класификатора“ и „некоректен по структура код по МКБ“.

Считаме за неправилно хората, които са провели необходимата им рехабилитация и са подали коректно и навреме всички изискуеми документи от НОИ да получават отказ поради горепосочените причини.

При проблеми в описване на МКБ кодове, би следвало това да се придвижва по административен път, а не както в конкретните случаи хората да бъдат принуждавани да търсят причините за разликата в класификаторите на НОИ, НЗОК и МЗ.

Още в края на 2013г. здравната система премина от тризначни към четиризначни МКБ кодове. В нашият случай от М45 към М45.х

Очакваме да ни отговорите на следните въпроси:

  • Необходимо ли е хората, които коректно внасят болнични листи да получават отказа за парично обезщетение за разлика в класификаторите на НОИ и НЗОК и МЗ?
  • Кога НОИ ще синхронизира МКБ класификатора с този на НЗОК и МЗ?
  • Има ли нормативни предложения от НОИ за намаляване на административната тежест за хората при възникване на документални проблеми като гореописания?

Към настоящето писмо прилагаме конкретни болнични листи и откази на НОИ за издаване на парични обезщетения.

Разчитаме на Вашата отговорност към здравето ни.

 

С уважение,

Инж. Живко Янков

Председател на УС БСБББ – АС

[download id=”81″]