БСБББ – АС е призовано като жалбоподател на заседание в комисия по дискриминация

БСБББ – АС е призовано като жалбоподател на заседание в комисия по дискриминация срещу Комисията по позитивен лекарствен списък на 06.07.2011г.

Жалбата на БСБББ – АС може да прочетете на този линк.