Запитване до НЕЛК за дефинитивни състояния при болест на Бехтерев

изх. № 98 / 26.04.2011
До Директора на НЕЛК
Д-р Кънчо Райчев

Копие до Министъра на здравеопазването
д-р Стефан Константинов

ЗАПИТВАНЕ
от
Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев – Анкилозиращ Спондилит (БСБББ – АС)

Уважаеми господин Директор,
Бихме желали да изкажем благодарност относно пояснението на понятието “дефинитивно състояние” с ваше писмо I 1633/ 05.04.2011г.

Известно е ,че Болестта на Бехтерев е неличима и след като веднъж е започнал възпалителният процес, то състоянието на заболелия не може да се подобри, а само може да прогресира. Уврежданията, които се отчитат в ТЕЛК-комисиите за това заболяване са необратими. В тази връзка бихме искали да получим отговор на следните въпроси :

  • Спадат ли заболяванията на опорно – двигателния апарат към категорията заболявания , които могат да се квалифицират като дефинитивни състояния;
  • Следва ли да се приложи разпоредбата на чл. 69 ал. 4 от Наредба за медицинска експертиза относно пациенти със заболяване Болест на Бехтерев;
  • При какви условия следва да се приложи разпоредбата на чл. 69 ал. 5 относно пациенти страдащи от  болест на Бехтерев и други заболявания , които имат хроничен характер или професионални заболявания , но нямат характер на дефинитивни състояния по смисъла на гореизложеното;

Очакваме Вашият отговор.

София,
С уважение,

26.04.2011г.
Боряна Ботева
/зам. председател БСБББ – АС/