Отговор на НЗОК 15-02-12 / 17.03.2010

Писмото което получихме от НЗОК е в отговор на запитването, което отправихме на 23.02.2010г.

Тук може да се запознаете с текстът на запитването ни.