Отговор на НЗОК – Изисквания на НЗОК при лечение на анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ [150 / 13.05.2013] [15-02-24/13.05.2013]

scan 16-8-2013 11h49m17s_2 scan 16-8-2013 11h49m17s_3 scan 16-8-2013 11h49m17s_4

pdf Свали отговора в PDF

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *