Отговор НОИ [92-1179-1/25.02.2011]

Отговор на НОИ напревен на наше запитване.

изтегли отговора в PDF