Отговор проф. Тройчо Троев – [195 / 17.01.2015] Писмо относно промени в кп 241 и 244 в НРД 2015

В приложените файлове Ви изпращам отговор на проф. Троев на Ваше писмо с Изх. №195/17.01.2015г.

[download id=”68″]

[download id=”69″]