Писмо до институции отностно проследяване на хората с ревматични проблеми в България [изх. 155 / 09.09.2013г.]

БСБББ – АС изх. номер 155 / 09.09.2013

НЗОК вх. номер 15-02-46/10.09.2013

МЗ вх. номер 15-00-156/10.09.2013

БЛС вх. номер 652/10.09.2013

БДР вх. номер 120/16.09.2013

До Д-р. Румяна Тодорова

Управител на НЗОК

Копие до: Д-р.Татяна Андреева

Министър на здравеопазването

Копие до: Нигяр Джафер

Председател на комисия по здравеопазването към НС 42

Копие до: Д-р. Цветан Рейчинов

Председател на Български лекарски съюз

Копие до: Проф. Рашо Рашков

Председател на Българско дружество по ревматология

 

Писмо от пациентските  организации в Република България, представляващи пациентите с ревматоидни заболявания:

Сдружение „Асоциация на пациенти с ревматоиден артрит“

Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев

Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България

Уважаеми дами и господа,

На 26.06.2013г. беше проведена среща между представители на Сдружение „Асоциация на пациенти с ревматоиден артрит“ и  експерти на НЗОК.

На срещата бяха поставени на обсъждане, както настоящите проблеми на пациентите във връзка с достъпа до лечение, така и проблемите, свързани с лечебния алгоритъм, гарантиран в пакета дейности, заплащани от НЗОК  за пациенти с  ревматоиден артрит, псориатичен артрит, ювенилен артрит и анкилозиращ спондилит.

В процеса на обсъждане като основен проблем отново се отчете проследяването на пациентите, което не попада в обхвата на дейностите, регламентирани в НРД, респ. в изискванията и утвърдените задължителни алгоритми на НЗОК за лечение на серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, псориатичен артрит в извънболничната  помощ.

Това е предпоставка, както за нарушаване на добрата терапевтична практика, така и за прекъсване на терапията, поради невъзможността на част от пациентите да заплатят за всички необходими изследвания и прегледи, и поради невъзможността  на лекуващия лекар да  назначи пълния обем изследвания за съответния период.

Изследванията за лечение и  проследяване на пациенти с изброените вече ревматоидни заболявания съгласно изискванията на НЗОК /Критерии за лечение на серопозитивен РА, ЮА, ПА и АС с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ в сила от 15 март 2013г./ не са регламентирани в НРД 2013 и много често се заплащат от пациентите.

В тази връзка отново се обръщаме към вас с искане в НРД 2014 да бъде регламентирано лечението и проследяването на пациентите с ревматоиден артрит,псориатичен артрит, ювенилен артрит и анкилозиращ спондилит като настояваме:

1. При започване на терапията  да се заплащат от НЗОК следните изследвания:

 • Направление за образна диагностика ;
 • Квантиферонов тест;
 • Хепатитни маркери / хепатит Б и хепатит С/;

2. Проследяването да се провежда от личния лекар;

3. Проследяването  да включва всички изследвания по изисквания на НЗОК/Критерии за лечение на серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ в сила от 15 март 2013г./, а именно:

 • ППК; ДКК;
 • ASAT; ALAT;
 • СУЕ;
 • CRP
 • Липиден профил;
 • Предоставяне на талон №3 за специалист – ревматолог минимум за четири прегледа годишно;
 • Направление за образна диагностика ;

4. Талон №3 за специалист – ревматолог за проследяването на пациентите с ревматоиден артрит,псориатичен артрит, ювенилен артрит и анкилозиращ спондилит да бъдат отделно от общия брой  направления за специалист отпускани на личния лекар.

 

Роза Чеглайска /п/

Председател на Сдружение „Асоциация на пациенти с ревматоиден артрит“

Живко Янков /п/

Председател на Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев

Боряна Ботева /п/

Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България

 

гр. София, 09.09.2013г.

[download id=”36″]

******** Входящи номера и сканирани документи **********


Comments

One response to “Писмо до институции отностно проследяване на хората с ревматични проблеми в България [изх. 155 / 09.09.2013г.]”

 1. […] на Министерство на здравеопазването писмо внесено от БСБББ – АС, ОПРЗБ и АПРА отностно пр…. Писмото е внесено и в НЗОК, БДР и […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *