Писмо до НЗОК за забавяне на протоколи [15-01-48/15.06.12]

————————

 изх. № 117 / 13.06.2012

 вх. № НЗОК 15-01-48/15.06.12

До д-р Пламен Цеков

Управител

Националнa здравноосигуритена каса

Уважаеми господин Управител,

В сдружението от месец Април получаваме сигнали за неспазване на сроковете за издаване на протоколи за лечение с антицитокинови лекарствани протоколи записани в “Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ”

Национална Здравноосигурителна Каса има задължение да издава протокол 1А в срок от 60 дена, а за протокол 1Б в срок от 30 дена.

Моля да назначите проверка по случаят и ни информирате за резултата в законовият срок.

Благодарим предварително за Вашето съдействие.

С уважение,

Живко Янков

председател на БСБББ – АС

—————–

Изтегли в PDF тук