Писмо до НОИ за НЕподписаните договори със санаториуми

БСБББ – АС изх. № 96 / 05.04.2011

ОПРЗБ изх. № 25 / 05.04.2011

Дo Директора на НОИ

г-жа Христина Митрева
ПИСМО

от Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България

и Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев

Уважаема г-жо Митрева,

Вече няколко пъти пациенти се обръщат към нас с въпроси относно възможностите за лечение в санаториум по програмата на НОИ. Оказва се, обаче, че пациентите не могат да се възползват от правото си на такова лечение, тъй като НОИ все още не е сключил договор със съответните центрове по рехабилитация у нас.

Въпросите ни към Вас са:

1. Съществува ли проблем във връзка със сключването на договорите и какъв е той?
2. Какви са реалните срокове за решаването на проблема?
3. Ще вземете ли под внимание факта, че пролетният сезон е в разгара си, а по това време силно се обострят  голяма част от заболяванията, чието облекчение за пациентите може да се достигне именно чрез санаториална рехабилитация?
4. Как смятате да компенсирате времето, в което правата на санаториална рехабилитация чрез НОИ реално са замразени?

Очакваме бърз и адекватен отговор от ваша страна.

София,
05.04.2011г.

С уважение,
Цвета Апостолова
/Председател УС на ОПРЗБ/
Боряна Ботева
/Зам.председател УС на БСБББ- АС/